2015-04-18 14:32:00

Pranciškus: Palaiminimų žinia tesulaukia atgarsio mūsų visuomenėse


Šeštadienį popiežius Pranciškus susitiko su Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos nariais, susirinkusiais į plenarinę sesiją, skirtą prekybos žmonėmis problemai.

Krikščionys vadovaujasi Kristaus kalno pamokslo palaiminimais, - sakė Pranciškus, -  juos taip pat saisto paskutiniojo teismo „protokolas“, apie kurį kalbama Evangelijos pagal Matą 25 skyriuje. Palaiminti vargdieniai, liūdintys, romieji, alkstantys ir trokštantys teisybės, gailestingieji,  tyraširdžiai, taikdariai, persekiojami dėl teisybės, nes jie paveldės žemę, jie regės Dievą ir bus vadinami Dievo vaikais. „Tėvo palaimintieji“ tai tie, kuriems rūpi brolių ir seserų gerovė, kurie myli mažutėlius ir juos globoja. Jie paskutiniąją dieną išgirs Kristaus žodžius: „kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“.

Šiandien tie mažutėliai, kuriems labiausiai reikia mūsų pagalbos, tai žmonės, kurie kenčia dėl įvairių šiuolaikinių vergystės formų – prekybos žmonėmis, priverstinio darbo, prostitucijos, prekybos organais, narkotikų platinimo. Žinome, kad žmonių vergystės uždraudimas buvo didelis istorinis laimėjimas, pasiektas Kristaus palaiminimų žinios dėka. Tačiau, deja, šiandien vien pelno siekiančios ekonominės sistemos paskatino naujų vergystės formų atsiradimą. Būdami ištikimi Viešpaties žiniai, privalome naujas vergystes smerkti ir su jomis kovoti.

Brangūs bičiuliai, - sakė Pranciškus Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos nariams, - drąsiai tęskite savo darbą, kad pasaulis vis labiau suvoktų pareigą kovoti su visomis vergystės formomis. Tešviečia Evangelijos šviesa, tebūnie kuriama meilės civilizacija, palaiminimų žinia tesulaukia atgarsio mūsų visuomenėse, kad būtų rimtai rūpinamasi silpniausiais ir atstumtaisiais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.