2015-04-18 15:34:00

Pāvests tiekas ar meiteņu aprūpei veltīto apvienību


Audiencē pie pāvesta sestdien, 18. aprīlī, bija ieradušies Starptautiskās meiteņu aprūpei veltītās katoļu apvienības locekļi. Apvienība dibināta pēc „Rerum Novarum” – pirmās sociālās enciklikas autora, pāvesta Leona XIII ierosmes. Tās mērķis – palīdzēt jaunietēm, kas dzīvo sarežģītos apstākļos, atbalstot tās materiāli un garīgi. Šodien apvienība stājas pretim jaunajiem izaicinājumiem, tādiem, kā migrāciju fenomens. Apvienības locekļi darbojas migrantu uzņemšanas centros, citās sociālajās iestādēs, izglītības un veselības aizsardzības jomās. Pāvests Francisks atgādināja, ka ne tikai viņi var palīdzēt meitenēm, bet arī viņas var tos bagātināt ar savu liecību, mazināt mūsu gara nabadzību, lai kopā veiktu „maiguma revolūciju”, ko uzsāka Kristus.

Francisks novēlēja, lai meiteņu aprūpei veltītās apvienības locekļi sevī liek pieaugt piederības jūtām Baznīcai, kas ir viena liela ģimene. Viņš aicināja visus turpināt sludināt Evaņģēlija prieku, ievērojot kultūru un reliģisko tradīciju dažādību – bagātības, kas prasa cieņas pilnu izturēšanos.

I. Šteinerte/VR
All the contents on this site are copyrighted ©.