2015-04-18 13:24:00

Pāvests pieņem audiencē jauno Itālijas prezidentu


Sadarbība starp valsti un Baznīcu, kristietības ieguldījums kultūrā un mākslā, ģimenes vērtība, bezdarbs jauniešu vidū un rūpes par apkārtējo vidi – tie bija jautājumi, kuriem savā uzrunā pieskārās pāvests, sestdien, 18. aprīlī, tiekoties ar Itālijas Republikas prezidentu. 73 gadus vecais Serdžo Mattarella par valsts vadītāju tika ievēlēts šī gada februāra sākumā. Audiences laikā Francisks pauda prieku par labajām attiecībām starp Itāliju un Svēto Krēslu, kuru pamatā ir, no vienas puses, suverenitāte un neatkarība, no otras puses – efektīva sadarbība. Abām pusēm kopīgiem spēkiem jāstrādā visu pilsoņu labā – viņš norādīja.

Baznīca atklāj visiem Evaņģēlija un pestīšanas vēsts skaistumu, un lai veiktu savu garīgo misiju, tai vajadzīgi mierīgi apstākļi, ko var nodrošināt tikai laicīgā vara – sacīja pāvests. Savstarpējā autonomija nemazina, bet, tieši pretēji, veicina kopīgo atbildību par konkrētu cilvēku un par sabiedrības garīgajām un materiālajām vajadzībām. Pieskaroties „veselīgā plurālisma” jautājumam, Francisks atgādināja, ka plurālistiskās sabiedrības attīstība prasa, lai reliģija netiktu padarīta par katra indivīda privāto sirdsapziņas lietu, bet, lai tiktu atzīta un novērtēta reliģijas loma visas sabiedrības attīstībā. Itālijas vēsture skaidri parāda, cik lielu ieguldījumu kristietība ir devusi kultūrai un tautas attīstībai. Te mēs redzam, cik ļoti kristīgā ticība ir ietekmējusi mākslu, arhitektūru un šīs zemes tradīcijas. Ticība pārvērtās darbos, bet darbi institūcijās, piešķirot sejas vaibstus sarežģītajai vēsturei un iespiežoties visās dzīves jomās, sākot jau ar ģimeni, kas ir pirmais un neaizvietojamais solidaritātes balsts un vērtību skola. Ģimenei ir fundamentāla nozīme personas izaugsmē, tāpēc ir svarīgi, lai tā, veicot savu neaizvietojamo misiju, tiktu atbalstīta – teica pāvests.

Uzrunas turpinājumā Francisks norādīja uz darba būtisko nozīmi katras sabiedrības attīstībā. No darba ir atkarīga cilvēka cienīga dzīve – viņš uzsvēra. Darba trūkums, ar ko saskaras šodienas jaunieši, kļūst par sāpju kliedzienu, ko vajadzētu sadzirdēt laicīgajām varām, dažādām organizācijām, privātajiem uzņēmējiem un Baznīcai. Drosmīgi un radoši jādara visu iespējamo, lai šo problēmu risinātu, jo no tā, vai cilvēkam ir vai nav darbs, ir atkarīga cienīga dzīve un nākotne. Nodrošinot jauniešiem darbu, viņi tiek pasargāti no riska padoties dažādiem maldinošiem un bīstamiem kārdinājumiem.

Noslēgumā Svētais tēvs atgādināja, ka šodien īpašu uzmanību jāpievērš arī rūpēm par apkārtējo vidi, skaidri apzinoties savas rīcības sekas, un pauda pateicību par Itālijas pūliņiem, uzņemot migrantus, kuru dzīvība ir apdraudēta un kuri lūdz patvērumu. Francisks vēlēja, lai, rūpīgi glabājot savas kristīgajā ticībā dziļi iesakņotās cēlās tradīcijas un kultūru, Itālijā plaukst saskaņa un valsts dod savu vērtīgo ieguldījumu miera un taisnības attīstībā pasaulē.

Pāvests uzdāvināja Itālijas prezidentam savai otrajai pontifikāta gadadienai veltīto zelta medaļu, kuras vienā pusē attēlots viņš pats smaidam kādam bērnam, bet otro pusi rotā uzraksts „Kristīgā ģimene – mājas Baznīca”. Ar to tiek norādīts, ka tikšanās ar Dievu, kas notiek sakrālajā baznīcas telpā, turpinās ģimenē, kur vecāki saviem bērniem nodot tālāk ticību ar saviem vārdiem un dzīves liecību. Medaļas autors ir 1987. gadā Romā dzimusī māksliniece Kjāra Prinčipe. Savukārt Iālijas prezidents Serdžo Mattarella uzdāvināja pāvestam japāņu tehnikā veidotu zīmējumu, kur attēlots ar ērkšķiem kronētais Kristus.

J. Evertovskis / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.