2015-04-18 15:57:00

Påven möter Italiens president


Uppbyggandet av "ett civilt, pluralistiskt samhälle kräver" att religion inte "begränsas" till "det personliga samvetet, men att man erkänner dess betydande roll i uppbyggandet av samhället", sa påven Franciskus i sina kommentarer till Italiens president.

Påven mötte på lördagen Italiens president, Sergio Mattarella, i Vatikanen. Det var deras första möte sedan han valdes till president den 3 februari 2015.

"Kyrkan erbjuder alla evangeliets skönhet och dess frälsande budskap och för att utföra sin andliga mission behöver hon fred och lugn, vilket endast offentliga myndigheter kan främja", sa påven när han reflekterade över förhållandet mellan den Heliga Stolen och den italienska staten.

"Å andra sidan, kan myndigheterna - som förväntas skapa förutsättningar för en rättvis och hållbar utveckling, så att det civila samhället kan utveckla alla dess möjligheter - hitta ett värdefullt och användbart stöd för sina åtgärder i kyrkans engagemang och lojala samarbete", sa han.

Även om de är oberoende av varandra, delar kyrka och stat "ett gemensamt ansvar" för att möta folkets "andliga och fysiska behov", sa han.

Påven talade om effekterna av kristendomen på italiensk kultur, inklusive konst, arkitektur, seder och familjeliv. Han betonade behovet av att ta hand om miljön och att utveckla möjligheterna till full sysselsättning för italienska ungdomar.

Han uttryckte också sin tacksamhet till Italien för dess arbete med de många invandrare som landar på landets kuster och han uppmanade italienska myndigheter att främja ett större engagemang i flyktingfrågor bland europeiska och internationella organisationer.
All the contents on this site are copyrighted ©.