2015-04-18 14:38:00

Italijos prezidento vizitas Vatikane


Šeštadienio rytą popiežių Pranciškų aplankė prieš porą mėnesių išrinktas naujasis Italijos Respublikos prezidentas Sergio Mattarella. Tai buvo oficialus valstybinis vizitas, tad prezidentą Apaštališkųjų rūmų Šv. Damazo kieme pasitiko išrikiuota Šveicarų Gvardijos garbės sargyba, o po privataus popiežius ir prezidento pokalbio, buvo sakomos ir oficialios kalbos.

Popiežius Pranciškus savo kalbą pradėjo nuo konstatavimo, kad Šventąjį Sostą ir Italijos Respubliką sieja puikūs dvišaliai santykiai, kad krikščioniškasis tikėjimas turėjo labai didelę įtaką Italijos istorijai, šalies kultūrai ir jos gyventojų tapatybei. Toliau pereidamas prie dabartinės situacijos, Pranciškus linkėjo, kad krikščioniškosios vertybės ir šiandien padėtų siekti bendro gėrio. Tarp įvairių socialinių vertybių, būtinų darniai visuomenės pažangai, ypatingas vaidmuo skirtas darbui, kuris labiausiai laiduoja žmogaus orumą ir sukuria sąlygas kurti laisvą ir tikrai žmogišką gyvenimą. Dėl to ypač savarankišką gyvenimą pradedančių jaunų žmonių sunkumai susirasti darbą turi sulaukti valstybės institucijų atsako. Savo kalboje popiežius Pranciškus paminėjo ir jau greit prasidėsiančią Milano pasaulinę parodą, kurios pagrindinė tema bus mitybos problemų pasaulyje sprendimas. Popiežius taip pat kalbėjo apie šiomis dienomis prie Italijos krantų vykstančias migrantų tragedijas, kurias turi sutartinai spręsti visa tarptautinė bendruomenė, ypač Europos valstybės. Galiausiai popiežius linkėjo santarvės ir gerovės visai italų tautai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.