2015-04-17 13:00:00

"Den som inte är lyhörd för Gud, kan heller inte kommunicera med andra"


”De som inte kan kommunicera vill även tysta ner andra.” Det sa påven Franciskus i sin predikan under sin mässa i Sankta Martas kapell i Vatikanen på torsdagsmorgonen.

”Dagens liturgi fokuserar på lydnaden. Lydnaden leder oss ofta till vägar som inte är vad vi tycker att de borde vara. Att lyda är att ha modet att ändra kurs när Herren ber oss göra det. De som lyder har evigt liv, medan Guds vrede förblir över de som inte lyder”, sa påven.

I första läsningen ur Apostlagärningarna, ”beordrar översteprästerna och rådet Jesu lärjungar att inte predika evangeliet till fler människor, de är ursinniga, fyllda med avundsjuka, eftersom det sker mirakel i lärjungarnas närvaro, folket följer dem och antalet troende växer. De fängslas, men under natten befriar Guds Ängel dem och de återvänder att förkunna evangeliet. De stoppas på nytt och förhörs igen. Petrus besvarar översteprästens hot: ”Man måste lyda Gud mer än människor.” Prästerna förstod inte:

"Men dessa var lärda, de hade studerat folkets historia, de hade studerat profetiorna och juridik, de kände väl till det israeliska folkets teologi, Guds uppenbarelse, de visste allt, och de var oförmögna att känna igen Guds frälsning. Var kommer denna hjärtats hårdhet ifrån?”, frågade sig påven Franciskus. ”För det rör sig inte om att vägra förstå, det handlar inte om enkel envishet. Det är hårdhet. Var kommer denna hjärtats och tankens hårdhet ifrån?”

"Historien om denna envishet, är den när man sluter sig i sig själv. När man vägrar att kommunicera, att föra en dialog.”

"Översteprästerna kunde inte konsten att kommunicera, att samtala med Gud, de visste inte hur man ber och hör Herrens röst, de visste inte hur man för en dialog med andra. De kunde bara tolka lagen för att göra den mer perfekt, men de var slutna för Guds tecken i historien, de var stängda för sitt folk. Bristen på dialog, och denna hjärtats hårdhet, ledde de till att inte lyda Gud. Detta är det dramatiska med Israels lärde, Guds folks teologer: de kunde inte lyssna, de visste inte hur man kommunicerar. Dialog är något man för både med Gud och med andra”, förklarade påven.

Att en person inte kan kommunicera, att han inte är öppen för Herrens röst och tecken, yttrar sig genom att han blir "ursinnig och försöker tysta ner alla de som predikar i detta fall att Jesus är uppstånden. Det är smärtsamt. Det rör sig om samma personer som betalade gravens väktare för att de skulle säga att lärjungarna hade stulit Jesu kropp. De gör allt för att förneka Guds röst.”

Under denna mässa”, avslutade påven Franciskus, ”ber vi för dem som undervisar Guds folk, för de lärde, så att de inte sluter sig i sig själva och är öppna för dialog, så att de räddas från Guds vrede, som förblir över dem, om de inte ändrar attityd.”
All the contents on this site are copyrighted ©.