2015-04-17 14:57:00

"Ödmjukhet uppnår vi inte utan förödmjukelse" Påven predikar


Att ödmjuka sig är inte masochism, om man utstår förödmjukelse i evangeliets namn, är man lik Jesus. Detta konstaterade påven Franciskus under sin predikan i Sankta Martas kapell, på fredagsmorgonen. Han uppmanade de kristna att inte någonsin låta känslor av hat växa, utan att i sig själv ta sig tid att upptäcka känslor och attityder som behagar Gud.

Man kan en person reagera på en svår situation på Guds sätt? Jo, det bekräftar påven att det går, när han fördjupade sig i dagens läsning ur Apostlagärningarna, där lärjungarna är anklagade för att predika evangeliet, vilket inte fariséerna vill.

Men en laglärare, Gamaliel, föreslog rent ut att låta lärjungarna hållas, eftersom – som han säger och citerar liknande fall i det förflutna - om apostlarnas lära var ett mänskligt påfund skulle den försvinna av sig själv, vilket inte skulle ske om den var från Gud, ”då kan ni inte krossa dem”. Rådet godtog förslaget, vilket med andra ord betydde att de tog sig tid. De reagerade inte genom att följa den instinktiva känslan av hat”, sa påven, och detta är en botemedel för varje människa.”

"Ge tiden lite tid! Vi behöver göra så när vi hyser agg mot andra, när vi ogillar dem, känner hat. Vi bör inte låta känslorna växa utan ge det lite tid. Tiden sätter saker i harmoni och får oss att se dem ur rätt perspektiv. Om du reagerar i ögonblickets raseri, kommer du säkert att vara orättvis. Du kommer att skada dig själv också. Detta är ett tips: stanna upp, ge tid i frestelsens stund.”

”När vi hyser agg, är det oundvikligt att vi brister, vi förolämpar, börjar kriga, och med dessa dåliga känslor mot andra kämpar vi mot Gud. Gud älskar de andra, han älskar harmoni, älskar kärlek, älskar dialog, älskar att vandra tillsammans”, sa påven och medgav att det händer även honom, ”när det är något jag inte tycker om, är min första känsla inte en Guds känsla, det är alltid en dålig känsla. Men vi måste stanna upp, göra ett uppehåll i våran tankar och ge den Helige Anden utrymme så att vi återfinner friden. Som apostlarna som lämnar rådet efter att ha blivit piskade och ändå är glada över att ha lidit förolämpningar för Jesu namns skull.”

”De förstas stolthet ledde de till att vilja döda de andra, de andras ödmjukhet, även föödmjukelse, ledde de till att likna Jesus. Detta är något vi har svårt att ta till oss. I denna tid när så många av våra bröder och systrar lider martyrdöden, befinner de sig i detta tillstånd, att glädjas över att förnedras och även dö för Jesu namn.

”Om du vill fly de förstas högmod, är det enda sättet att öppna våra hjärtan för ödmjukheten - och ödmjukhet når man aldrig utan att förödmjukas. Det är inte något man kan förstå, det är en nåd vi måste be om.”

”Nåden att förödmjukas i Jesu efterföljelse, är inte bara något som gäller martyrerna utan även de många män och kvinnor som lider kränkningar varje dag och för sin familjs skull, förblir tysta och står ut av kärlek till Jesus.

Kyrkans helighet är denna, glädjen att förödmjukas. Det är inte masochism det handlar om, eftersom man i förödmjukelsen imiterar Jesus”, sa påven och avslutar med att påminna oss om de två attityderna: ”att sluta sig i hat, ilska, och viljan att döda den andra eller att i stället förbli öppen för Gud, i Kristi efterföljelse, som leder dig att förödmjukas, även kraftigt, men med en inre glädje eftersom du är säker på att vara på väg till Jesus."
All the contents on this site are copyrighted ©.