2015-04-16 17:05:00

Rehoľné predstavené z USA prijal pápež v závere ozdravného procesu


Vatikán 16. apríla – Svätý Otec dnes na osobitnej audiencii prijal osemčlennú delegáciu Konferencie vyšších predstavených ženských reholí USA (Leadership Conference of Women Religious – LCWR), v rámci ktorých sa v rokoch 2008 až 2012 konala inšpekcia zo strany Kongregácie pre náuku viery. Pri tejto príležitosti bola prezentovaná aj správa o stave aplikovania doktrinálneho posudku, ktorý v súvislosti s LCWR vydala Kongregácia pre náuku viery pred troma rokmi.

Pozitívny vývoj a spoluprácu LCWR prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Müller zhrnul nasledujúcimi slovami: „V závere tohto procesu má Kongregácia dôveru, že LCWR má ujasnenú svoju misiu podporovať svoje členské inštitúty upevňovaním vízie rehoľného života, ktorá je zameraná na osobu Ježiša Krista a je zakorenená v Tradícii Cirkvi. Táto vízia robí z rehoľníčok a rehoľníkov radikálnych svedkov evanjelia a je preto nevyhnutná k tomu, aby rehoľný život v Cirkvi prekvital.“

Pripomeňme, že spomínaný doktrinálny posudok zo strany Vatikánu sa odvolával na „vážne vieroučné problémy“ zo strany LCWR, ako napríklad na ich postoje v súvislosti s ordináciou žien, ich pastoračný prístup k homosexualite, či prejavy radikálneho feminizmu kontrastujúceho s katolíckou náukou. -zk-
All the contents on this site are copyrighted ©.