2015-04-16 16:32:00

Prof. Martin Ingvar om analfabetismen


För några år sedan gjorde vi en intervju med prof. Martin Ingvar som ska delta vid trafficking seminariet på Vetenskapakademin. Då talade han om biståndshjälp och analfabetismen i relation i den globala utvecklingen

Lyssna till Vatikanradions intervju:

Trots att Analfabetismen i världen har halverats sedan 1970 är fortfarande 776 miljoner vuxna analfabeter, medan 75 miljoner barn inte har möjlighet att gå i skolan. För att uppmärksamma detta allvarliga faktum firas varje år alfabetismens världsdag, ett FN initiativ som i år firades i tisdags, och som understryker att läs- och skrivkunnighet är en av de mänskliga rättigheterna. FN pekar på att utbredd analfabetism är ett allvarligt hinder för ekonomisk och social utveckling. 

I påven Benedictus XVI:s encyklika från 2009 "Caritas in Veritate" uppmanar han till att utbildning ska få större plats i strävan att övervinna marginalisering och socialt uteslutande. ”En utbildning som främjar en helhetlig formation av den mänskliga personen”. 

Vatikanradions skandinaviska redaktion talade 2009 med en av Sveriges framstående forskare på detta område, hjärnforskare och prof. Martin Ingvar vid det Karolinska Institutet i Stockholm. ”Läskunnighet utvecklar en hel rad andra mänskliga förmågor. Brist på läskunnighet, påverkar förmågan till abstrakt tänkande och därmed att förstå viktig information. Det gör att icke läskunniga har svårt att ta till sig innehållet i muntligt framförd information, säger han.

”Minnesförmågan är också nedsatt, vilket har flera allvarliga aspekter. Den påverkar det allmänna tänkandet och möjligheterna att fatta beslut liksom att bedöma olika situationer”.
All the contents on this site are copyrighted ©.