2015-04-16 16:13:00

Påven Franciskus har rekord i antal helgonförklaringar


Påven Franciskus har redan rekord i antal helgonförklaringar. På bara två år, rapporterar The Catholic Herald, har påven kanoniserat 829 helgon, mer än någon tidigare påve, inklusive den helige Johannes Paulus II som helgonförklarade 483 helige män och kvinnor under hans 27-år långa pontifikat.

Men man bör kanske komma ihåg att påven Franciskus i maj 2013 helgonförklarade 812 italienska lekmän samtidigt, som dödades av osmanska soldater på 1400-talet. Men även med en mer tillförlitlig indikator om antalet kanoniseringsceremonier som har utförts av varje enskild påve, framträder påven Franciskus som den mest entusiastiska av de moderna påvarna när det gäller helgonförklaringar.

Inget av detta är ett radikalt avsteg från hans företrädare. Faktum är att kanoniseringen av Otranto-martyrerna auktoriserades av Benedictus XVI på samma dag som han meddelade att han skulle lämna Petri Stol. I påven Franciskus är det möjligt att se en kontinuitet, precis som hos alla hans företrädare.

Ändå är det lika sant att påven Franciskus gör saker annorlunda. Detta syns tydligast i hur han använder sin myndighet och lämnar normala rutiner, för att förkunna kandidater bland de heliga i himlen.

Denna process kom till världens uppmärksamhet när påven Franciskus gjorde ett undantag från kravet på ett andra mirakel som krävdes för att kanonisera påven Johannes XXIII i april 2014. Men påven Franciskus hade redan använt en ”likvärdig kanonisering” när han helgonförklarade den italienska mystikern Angela av Foligno bara sju månader in i hans pontifikat.

Återigen skulle man kunna hävda att påven Franciskus tar efter från Benedictus XVI, som använde samma process för att förkunna Hildegarde av Binge helgon i maj 2012. Men det som skiljer påven Franciskus från hans företrädare är antalet ”likvärdiga kanoniseringar” - sju utav 17 helgonförklaringar - den senaste var helige Joseph Vaz i Sri Lanka i januari 2015.

Processen för hur den katolska kyrkan genomför helgonförklaringar har utvecklats och reformerats genom århundradena.

I den tidiga kyrkan, var helgon oftast martyrer som helgonförklarades av folkets bifall. Men missbruk i kombination med en ökad medvetenhet om helgonens betydelse för den universella kyrkan, ledde olika påvar till att ingripa upprepade gånger, tills helgonförklaringsprocessen uteslutande anförtroddes den Heliga Stolen under slutet av det första årtusendet. Johannes XV blev den första påven i historien som ledde en helgonförklaringsceremoni när han förkunnade Ulric, biskopen av Augsburg, helig år 993.

Ytterligare reformer fortsatte att centralisera processen, och att sakta ner den avsevärt. Sedan slutet av 1500-talet har den genomsnittliga tiden mellan död och kanonisering tagit omkring 180 år. Så småningom stoppade Rom även biskopar från att saligförklara kandidater i deras egna stift – ett beslut som upphävdes av Benedictus XVI.

Kyrkans helgonförklaringsprocess är i dag starkt formad av 1900-talets reformer, som inkluderar påven Pius XII: s krav på ett medicinskt verifierbart helande mirakel som ett tecken från Gud att personen verkligen är ett helgon; men viktigast av 1900-talets reformer var Johannes Paulus II:s apostoliska konstitution ”Divinus Perfectionis Magister” från 1983 som kompletterades av Benedictus XVI: s instruktion ”Sanctorum Mater” från 2008. Tillsammans bildar dessa dokument grunden för påven Franciskus reformer.

I korthet kräver dessa texter att efter bevis på en kult kring en helig man eller kvinna, inleds en lokal helgonförklaringsprocess med godkännande från Rom. Om den passerar dessa första utredningar, skickas ett dokument som heter ”positio” till Rom för att granskas av teologer, som, om de är övertygade, ber om att personen ska förklaras vördnadsvärd. Därefter söker man efter bevis på två mirakler, en för saligförklaringen (såvida kandidaten inte är en martyr) och en andra för helgonförklaringen.

Den nuvarande processen utvecklades från de reformer som genomfördes av påven Urban VIII år 1643 genom hans apostoliska konstitution ”Coelestis Hierusalem”. Detta dokument kodifierade bruket av ”likvärdig kanonisering” som ett viktigt undantag från helgonförklaringsprocessen. Urban VIII förkunnade att han "inte ville överse dessa Guds tjänare som var föremål för en Cultus [kult] som följd av ett allmänt samtycke inom kyrkan, eller en urminnes tradition, eller kyrkofädernas skrifter, eller den apostoliska stolens historiska och avsiktliga överseende". Det var genom denna metod som kyrkan helgonförklarade den helige Thomas More, de heliga Cyril och Methodius (Europas skyddshelgon), och helige Johannes från Damaskus, helige Petrus Damiani, och helige Johannes av Avila.

Det är påven Urban VIII:s dokument som påven Franciskus nu vänder sig till när påven är övertygad om att vissa kristna män och kvinnor verkligen är helgon. Det viktiga är att han personligen övertygas, genom bön och reflektion, att dessa män och kvinnor är i himlen och därför bör förkunnas som helgon, att de har vittnat om trons sanning och kyrkans enhet.
All the contents on this site are copyrighted ©.