2015-04-15 16:42:00

Sverige talar trafficking i Vatikanen


Den 27:e april anordnar den påvliga Vetenskapsakademin ett seminarium tillsammans med Sveriges ambassad vid den Heliga Stolen. Vid seminariet kommer drottning Silvia att delta, liksom justitiekansler Anna Skarhed, prof. Martin Ingvar, och barnminister Åsa Regner. Talare från den katolska kyrkan är prof. Margaret Archer, som är ordförande vid den Påvliga Akademin för Sociallära, Missionärssyster Eugenia Bonetti, som är ordförande för ”Slaves No More”, Kardinal Turkson, ordförande vid det Påvliga Rådet för Rättvisa och Fred, och Vetenskapsakademins ordförande, msgr. Sanchez Sorondo.

”Syftet med detta seminarium, Trafficking med fokus på barn, som inspirerats av påven Franciskus ord, om att "människohandel är ett modernt slaveri" och ett "brott mot mänskligheten", är att betona den speciella situation där det är barn som är offer för människohandeln. Vi kommer också att undersöka de nationella och de internationella åtgärderna för att säkerställa ett bättre skydd för barnens rättigheter. Målet är att även presentera några konkreta exempel på hur barn som utsätts för trafficking skadas, och tala om eventuella rättsliga åtgärder”, läser man i programmet.

Påven Franciskus uppmanade vid sitt tillträde Vetenskapsakademin till arbete för att bekämpa människohandel, modernt slaveri och organhandel. Sedan dess organiserar Vetenskapsakademin kontinuerligt internationella seminarier som berör denna omfattande problematik.

I april är seminariet den 27:e inte det enda. Dagen efter äger ytterligare ett seminarium rum vid vilket bland andra Ban Ki-moon, Jeffrey Sacks och William Vendley deltar.  Detta har som tema ”Skydda världen, ge mänskligheten värdighet – Den moraliska dimensionen av klimatförändringar och hållbar utveckling".

Men redan den 17-21 april, håller Vetenskapsakademin sitt årsmöte med temat ”Människohandel – Frågor bortom kriminaliseringen”. Vid detta intensiva möte ska man behandla både orsaker och konsekvenser av människohandel, internationella organisationer och nationella lagar, liksom organhandel och organisationer som utför volontärarbete mot trafficking.

Msgr. Sorondo sa i en intervju till Vatikanradion att han ser fram emot det svenska seminariet, och att han är särskilt intresserad av att veta mer om  drottning Silvias arbete, liksom om den omtalade svenska sexköpslagen som justitiekansler Anna Skarhed har lett utredningen av. 
All the contents on this site are copyrighted ©.