2015-04-15 10:15:00

Pakistan: religiösa ledare och politiker enade mot terrorismen


Det har hållits en särskild bönedag för fred i Pakistan som religiösa ledare, politiker med fler har deltagit i. Initiativet organiserade Rådet för Interreligiös Dialog i Lahore som kapuccinermunken pater Francis Nadeem grundade. Han ledde mötet tillsammans med den muslimska ledaren Shafaat Rasool som är ordförande för rådet.

Enligt ledarna för de olika religionerna var dagen ett tillfälle för en stark innerlig bön för fred i Pakistan och andra länder i världen. Ledarna uppmanade sin regering att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda medborgarnas liv och att främja fred och harmoni mellan olika religioner genom dialog.

Deltagarna uttryckte sina kondoleanser till de anhöriga till alla offer för den senaste tidens självmordsbombningar och explosioner utförda av terrorister i olika delar av landet, som i Karachi, Lahore och Rawalpindi.

Pater Nadeem berättar: Vi har bett till Gud att stoppa den ökande terrorismen. Det är nödvändigt att sprida fredsbuskapet i Pakistan. Det behövs en interreligiös harmoni i landets alla hörn. Det är nödvändigt att vi enar oss för de goda, för fred och försoning.

 

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.