2015-04-15 11:07:00

Påvliga Vetenskapakademin nya hemsida för att bekämpa människohandel


Den Påvliga Vetenskapakademin har öppnat en ny hemsida i kampen att bekämpa människohandel. Det var påven Franciskus som i början av sitt pontifikat vände sig direkt till Veterskapsakademins ordförande, msgr. Marcelo Sanchez Sorondo och uppmanade honom att använda vetenskapsakademins struktur och arbete för att bekämpa människohandel, modernt slaveri och organhandel. Sedan dess organiserar vetenskapsakademin kontinuerligt internationella seminariet som berör den omfattande problematiken bakom detta gissel.

Den nya webbsidan www.endslavery.va innehåller länkar till internationell lagstiftning mot människohandel och uppgifter om kommande evenemang som anordnas av den Påvliga Vetenskapsakademin.

I januari i år ägnade påven Franciskus sitt budskap på  Världsdagen för bön om Fred till temat "Inte längre slavar, utan bröder och systrar".
All the contents on this site are copyrighted ©.