2015-04-15 17:47:00

Opća audijencija 15. travnja 2015. god.


Umjesto da bude rješenje za probleme u odnosima između muškarca i žene, rodna ili „gender“ teorija mogla bi biti korak unatrag – rekao je papa Franjo na današnjoj općoj audijenciji, održanoj na Trgu svetoga Petra u nazočnosti oko 50.000 osoba. Papa je među ostalim istaknuo da je muškarca i ženu stvorio Bog, i to oboje s jednakim dostojanstvom, i s obilježjima koja se nadopunjuju.  

Današnja kateheza posvećena je središnjoj temi – obitelji: temi o velikom daru koji je Bog darovao čovječanstvu stvaranjem čovjeka – muškarca i žene – kao i ustanovom sakramenta ženidbe. Ova kateheza kao i sljedeća odnose se na različitosti i nadopune između muškarca i žene, koji su vrhunac božanskog stvaranja – rekao je na početku Sveti Otac te se kratko osvrnuo na izvještaj iz knjige Postanka. Ovdje čitamo kako je Bog, nakon što je stvorio svemir i sva živa bića, stvorio i svoje remek djelo – čovjeka – stvorio ga je na vlastitu sliku: na sliku svoju on ga stvori: muško i žensko stvori ih (Post 1,27).

Kao što znamo, spolna različitost u dugom lancu živih bića, prisutna je u svim oblicima života – napomenuo je Papa te istaknuo da ipak, jedino kod muškarca i žene ona u sebi nosi sliku i sličnost s Bogom. Biblijski tekst to ponavlja tri puta u samo dva retka (rr. Post 1,26–27)! Muškarac i žena slika su Božja, Bogu slični. To nam govori da nije samo muškarac za sebe slika Božja; niti je samo žena za sebe slika Božja, nego su i muškarac i žena – kao par – također slika Božja.

Razlika između muškarca i žene nije suprotnost, ili podložnost, nego zajedništvo i rađanje, uvijek na sliku i priliku Božju – rekao je Papa te dodao da nas tome uči i iskustvo: da bi sebe dobro upoznalo i skladno raslo, ljudskom je biću potrebna uzajamnost muškarca i žene. Kada to nedostaje vide se posljedice. Stvoreni smo za međusobno slušanje i pomaganje. Možemo reći da bez uzajamnoga obogaćivanja u tom odnosu – u razmišljanju i djelovanju, u osjećajima i radu, kao i u vjeri – muškarac i žena ne mogu potpuno shvatiti što znači biti muškarac i žena.

Suvremena kultura otvorila je nove prostore, novu slobodu i nove dubine za potpunije razumijevanje ove razlike. Ipak, otvorila je isto tako i mnoge sumnje i skepticizam. Pitam se, na primjer, je li takozvana rodna ili gender teorija, zapravo izraz frustracije i rezignacije, jer spolnu različitost nastoji poništiti, budući da se s njome više ne uspijeva nositi. Tako bismo mogli učiniti korak unatrag – upozorio je Sveti Otac. Uklanjanje razlike, naime, problem je, a ne rješenje.

Za rješavanje problema u svojem odnosu, muškarac i žena trebaju više razgovarati jedno s drugim; više se slušati; bolje se poznavati i više se voljeti. Trebaju se jedno prema drugom odnositi s poštovanjem i prijateljski surađivati. Na tim ljudskim temeljima, podržanima Božjom milošću, moguće je – prema Papinim riječima – zasnovati bračno i obiteljsko zajedništvo za čitav život. Bračna i obiteljska veza ozbiljna je stvar, i to vrijedi za sve ljude, ne samo za vjernike – istaknuo je papa Franjo te potaknuo intelektualce da ne zanemare ovu temu kao da je postala sporedna u zauzimanju za slobodnije i pravednije društvo.

Bog je zemlju povjerio savezu muškarca i žene: njegov neuspjeh čini jalovim svijet osjećaja i zamračuje obzor nade. Znakovi su toga već vidljivi i zabrinjavajući – napomenuo je Sveti Otac te, među mnogim drugima, upozorio na dvije stvari za koje se trebamo žurno zauzeti.

Prvo: – kazao je Papa – ako želimo osnažiti uzajamnost između muškarca i žene, nesumnjivo imamo mnogo više učiniti za ženu. Potrebno je, ustvari, da žena ne bude samo pomnije slušana, već i da njezin glas dobije na težini; da joj se prizna važnost u društvu i u Crkvi. Način na koji je Isus shvaćao ženu (koja je u ono vrijeme zaista bila na drugom mjestu) i u manje povoljnim prilikama od ovih naših, snažno osvjetljuje dug put, koji smo prešli samo jednim malim dijelom. Još nismo potpuno shvatili što nam može dati ženski genij; stvari koje žena može dati društvu, a i nama; koja zna vidjeti stvari drugim očima, što upotpunjuje muški način mišljenja.  Put je to koji treba prijeći s više smionosti i kreativnosti – napomenuo je Papa.

Drugo se razmišljanje odnosi na temu muškarca i žene stvorenih na sliku Božju. Pitam se – kazao je Sveti Otac – nije li opća kriza vjere u Boga, koja nam toliko škodi, i koja nas dovodi do prepuštanja nevjeri i cinizmu, povezana s krizom saveza između muškarca i žene. Biblijski izvještaj, slikovitim simbolizmom zemaljskoga raja i Istočnoga grijeha, upravo nam govori da se zajedništvo s Bogom ogleda u zajedništvu ljudskoga para i da gubitak vjere u nebeskog Oca, dovodi do podjele i sukoba između muškarca i žene.

Odavde proizlazi i velika odgovornost Crkve, svih vjernika, a posebno vjerničkih obitelji: da ponovno otkriju ljepotu plana stvaranja koji Božju sliku utiskuje također i u savez muškarca i žene [brak] – istaknuo je papa Franjo. Zemlja se ispunja slogom i povjerenjem kada se [taj] savez muškarca i žene živi u dobru. Ako ga muškarac i žena traže među sobom i u zajedništvu s Bogom, onda ga bez sumnje i nalaze. Isus nas otvoreno potiče na svjedočenje ove ljepote, koja je slika Božja – rekao je na kraju Sveti Otac.

Uz pozdrave različitim skupinama vjernika i hodočasnika iz Italije i inozemstva, i udijelivši okupljenim vjernicima i svim njihovim obiteljima svoj apostolski blagoslov, papa Franjo nije zaboravio mlade, bolesnike i novovjenčane parove: potičem vas da u uskrsnom vremenu budete istinski svjedoci uskrsnuća u svojim obiteljima i u svom životnom okruženju: dragi mladi, (posebno vi studenti Škole svete Elizabete Rimske) sjetite se da je milosrđe najljepši Božji dar; dragi bolesnici, dopustite da vas utješi Otac nebeski; a vi dragi novovjenčani parovi, živite svoju ljubav nasljedujući milosrdnu ljubav Isusovu.
All the contents on this site are copyrighted ©.