2015-04-15 11:04:00

Mūžībā aizgājis kardināls Roberto Tučči


14. aprīļa vakarā 94 gadu vecumā mūžībā aizgāja kardināls Roberto Tučči, jezuīts un pāvesta Jāņa Pāvila II apustulisko ceļojumu organizētājs. Viņa mūžs iesākās 1921. gada 19. aprīlī Neapolē. 15 gadu vecumā iestājās Jēzus Sadraudzības ordenī. 1950. gada 24. augustā iesvētīts par priesteri. Roberto Tučči ieguvis teoloģijas zinātņu doktora grādu Pontifikālajā Gregora Universitātē Romā. Veicis profesora pienākumus Teoloģijas fakultātē Neapolē, kur viņa vadībā tiek izdots žurnāls Teoloģiskais apskats. Vairākus gadus strādājis žurnāla La Civiltà Cattolica redakcijā. Aktīvi piedalījies Vatikāna II koncila darbā, palīdzot sagatavot dekrētu par laju apustulātu un pastorālo konstitūciju par Baznīcu mūsdienu pasaulē. Rediģējis dokumentu Communio et progressio par sociālo komunikāciju lomu un nozīmi Baznīcas un sabiedrības attīstībā. Organizējis preses konferences Vatikānā akreditētajiem žurnālistiem.

1961. gadā tēvs Roberto Tučči tika ievēlēts par Itālijas katoļu preses apvienības vicedirektoru. Kā kristiešu vienotības veicināšanas komisijas pārstāvis viņš piedalījās Pasaules Baznīcu Padomes IV sanāksmē, kas 1968. gadā notika Uppsalā, Zviedrijā. 1973. gadā Roberto Tučči tika iecelts par Vatikāna Radio ģenerāldirektoru. Šajā laikā pieauga lingvistisko programmu skaits un attīstījās tehniskās struktūras. Jezuītu tēvs organizējis pāvesta Jāņa Pāvila II apustuliskos ceļojumus uz Meksiku, Franciju, Austriju un citām valstīm. 2001. gada 21. februārī viņš tika uzņemts Kardinālu kolēģijā.

Kardināla Roberto Tučči bēru dievkalpojums notiks piektdien, 17. aprīlī, Svētā Pētera bazilikā. To vadīs kardināls Andželo Sodano. Klātesošs būs arī pāvests Francisks.

Līdz ar kardināla Roberto Tučči nāvi Kardinālu kolēģijā ir 224 kardināli, no kuriem 122 ir balsstiesīgi.

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.