2015-04-15 15:34:00

Kardinal Roberto Tucci har avlidit


Kardinal Roberto Tucci avled igår kväll i Rom. Han skulle ha fyllt 94 år den 19 april. Han var tidigare chef för Vatikanradion mellan åren 1973-1985 och han utnämndes till kardinal av påven Johannes Paulus II den 21 februari 2001. Han arrangerade också samtliga av påven Johannes Paulus II: s apostoliska resor.

Kardinal Tucci tillhörde jesuitorden och prästvigdes 1950 efter att ha tagit sin doktorsexamen i teologi vid det påvliga universitetet Gregoriana. Han undervisade i flera år vid den teologiska fakulteten i högskolan San Luigi i Neapel, och var även redaktör och utgivare av jesuitordens tidskrift, Civiltà Cattolica, mellan åren 1959-1973.

Under Andra Vatikankonciliet, spelade kardinal Tucci en oumbärlig roll som sakkunnig inom den katolska socialläran.

Hans bidrag var ovärderliga för Pastoralkonstitutionen Gaudium et Spes. Gaudium et Spes är ett av Andra Vatikankonciliets dokument, kallat Pastoralkonstitutionen om kyrkan i världen av idag. Dokumentet promulgerades av påven Paulus VI den 7 december 1965. Gaudium et Spes vänder sig inte endast till kristna utan till alla människor av god vilja.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.