2015-04-15 14:44:00

Ferenc pápai szerdai katekézise: a gender-elmélet visszalépés


A Szentatya április 15-én délelőtt nyárias melegben tartotta meg a Szent Péter téren a szokásos szerdai általános kihallgatást. Katekézisében a férfi és a nő szerepéről beszélt. A szokásos „kedves testvérek, jó napot kívánok” köszöntés után elmondta, hogy beszédét Isten azon nagy ajándékának szenteli, amelyet a férfi és a nő megteremtése és a házasság szentsége jelent. Hozzátette továbbá, hogy ezt a témát a következő katekézisében folytatni fogja, a rá következő kettőben pedig egyéb házassághoz kapcsolódó témákat fog taglalni.

Isten saját képmására teremtette az embert

„Kezdjük az első teremtés-elbeszélés rövid magyarázatával! Itt azt olvassuk, hogy Isten, miután megalkotta az univerzumot és minden élőlényt, megteremtette mesterművét, a saját képmására alkotott embert: «az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket» (Ter 1,27) – így fogalmaz a Teremtés könyve.”

A férfi és nő közötti különbség célja a gyümölcsöző közösség

„Amint mindannyian tudjuk – folytatta – a szexuális különbözőség az élőlények széles skáláján sok életformában jelen van. Azonban csak a férfi és a nő hordozza magában Isten képmását és hasonlatosságát: a bibliai szöveg két verse (Ter 1,26-27) háromszor ismétli ezt meg: a férfi és a nő Isten képmása, hozzá hasonló. Ez arra hívja fel a figyelmünket, hogy nem csak a férfi önmagában véve Isten képmása, nem csak a nő önmagában véve Isten képmása, hanem a férfi és a nő, mint egy pár, Isten képmása. A férfi és a nő közötti különbség célja nem az ellentét, az alárendeltség, hanem a közösség és az utódnemzés, mindig Isten képmására és hasonlatosságára” – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Kölcsönös meghallgatásra és segítségre vagyunk teremtve

„A tapasztalat is ezt mutatja: az önismeret és a harmonikus növekedés érdekében az embernek a férfi és nő közötti kölcsönösségre van szüksége. Amikor ez hiányzik, meglátszik a következménye. Arra vagyunk teremtve, hogy kölcsönösen meghallgassuk és segítsük egymást. Fogalmazhatunk úgy, hogy ebben a kapcsolatban – a gondolatokban és a cselekvésben, az érzésekben és a munkában, illetve a hitben is – egymás kölcsönös gazdagítása nélkül, a két fél nem értheti meg teljes mélységében, hogy mit jelent férfinak és nőnek lenni” – mondta a Szentatya.

A tisztelet és a baráti együttműködés a kapcsolatbeli problémák megoldásának kulcsa

„A jelenkori modern kultúra új teret nyitott, új szabadságot és mélységet ajándékozott e különbség megértésének gazdagító hatása számára. Ugyanakkor sok kétséget és szkepticizmust is eredményezett. Felteszem magamnak a kérdést, hogy például az ún. gender-elmélet nem egy frusztráció és egy rezignáció kifejeződése-e, amely azért szeretné eltörölni a szexuális különbséget, mert nem tudja, hogyan kezelje a vele való szembesülést. Fennáll a veszélye, hogy előrelépés helyett hátrafelé teszünk egy lépést. A különbség eltörlése ugyanis a probléma, nem a megoldás. Annak érdekében, hogy a férfi és a nő meg tudják oldani kapcsolatbeli gondjaikat, sokkal inkább több kommunikációra, meghallgatásra, egymás megismerésére, jóakaratra van szükség. Tisztelettel kell egymás felé fordulniuk, és barátian kell együttműködniük. Ezekkel az emberi alapokkal, amelyeket Isten kegyelme támogat, lehetséges egy házassági-családi egységet egész életünkre tervezni. A házassági kötelék komoly dolog, mégpedig mindenki számára az, nem csupán a hívők számára. Arra szeretném inteni az értelmiségieket, hogy ne hanyagolják el ezt a témát, mintha másodlagossá vált volna egy szabadabb és igazságosabb társadalom kialakítása számára” – figyelmeztetett a pápa.

Többet kell tennünk a nők szerepe érdekében és meg kell erősítenünk a férfi és a nő közötti szövetséget

„Isten a férfi és nő szövetségére bízta a Földet: e szövetség kudarca kiszárítja az érzelmek világát és elhomályosítja a reményt. Ennek jelei aggasztóak, és látjuk őket. Meg szeretnék említeni két pontot, amelyeknek nagyobb figyelmet kellene szentelnünk.

Az első: kétségtelen, hogy sokkal többet kell tennünk a nők érdekében, ha a férfi és a nő közötti kölcsönösséget szeretnénk megerősíteni. Nem csupán az szükséges, hogy jobban meghallgassuk a nőket, hanem, hogy szavuknak valódi súlya és elismert tekintélye legyen – a társadalomban és az Egyházban. Jézusnak a nőkhöz való evangéliumi hozzáállása – egy a mainál sokkal kedvezőtlenebb környezetben, amelyben a nő valóban második helyen volt – egy olyan útra világít rá, amely messzire visz, és amelyből még csak egy szakaszocskát tettünk meg. Még mindig nem értettük meg elég mélyen, hogy milyen dolgokat adhat nekünk, az egész társadalomnak a női lángelme, amely más szemmel látja a dolgokat – ez kiegészíti a férfiak gondolkodását.

Egy másik gondolatot az Isten képmására teremtett férfi és nő témájának szentelek. Vajon az Istenbe vetett bizalom kollektív krízise, amely annyi rosszat eredményez, amely meghátrálással, hitetlenkedéssel és cinizmussal betegít meg bennünket, nem függ össze a férfi és a nő szövetségének krízisével? Valójában a földi paradicsomról és a bűnbeesésről szóló szentírási elbeszélés, éppen azt tanítja, hogy az Istennel való közösséget az emberi pár egysége tükrözi, és a mennyei Atyába vetett bizalom elvesztése megosztottságot és konfliktust teremt a férfi és a nő között” – hangsúlyozta a Szentatya.

Tegyünk tanúságot Isten képmásának szépségéről!

„Ebből származik az Egyház, minden hívő, és mindenekelőtt az összes hívő család nagy felelőssége, hogy újra felfedezzük annak a teremtő szándéknak a szépségét, amely a férfi és a nő közötti szövetségbe is belevési Isten képmását. A Föld harmóniával és bizalommal telik meg, amikor a férfi és a nő közötti szövetség jól kerül megélésre. És ha férfi és nő együtt keresik egymás közt Istennel e teremtő szándék szépségét, kétségkívül megtalálják azt. Jézus kifejezetten bátorít minket arra, hogy tanúságot tegyünk erről a szépségről, amely nem más, mint Isten képmása” – mondta Ferenc pápa, majd egy egyszerű köszönömmel zárta katekézisét.

(vt)

 








All the contents on this site are copyrighted ©.