2015-04-14 14:30:00

Prästen ombord på Titanic kan helgonförklaras


En kampanj har inletts för att helgonförklara prästen som bad med passagerarna ombord på Titanic medan den sjönk i Atlanten. Enligt efterlevandes vittnesmål, vägrade fader Thomas Byles två gånger en plats på en livbåt och stannade kvar på fartyget för att be med de passagerare som var kvar ombord.

Fader Byles var en av 1500 personer som dog när Titanic sjönk den 15 april 1912 och hans handlingar lovordades av påven Pius X. The Catholic Herald rapporterar att fader Graham Smith, prästen vid Fader Byles tidigare kyrka, St. Helens i Chipping Ongar, Essex, uppmanar de treonde att be om fader Byles förböner och att rapportera alla mirakel till kyrkan.

Fader Smith sa: "Vi hoppas att människor runt om i världen kommer att be till honom om de är i behov, och om ett mirakel inträffar, kan saligförklaringen och sedan kanoniseringen gå framåt."

Fader Thomas Roussel Davids Byles tillbringade cirka tio år som församlingspräst i England innan han fick en inbjudan att komma till New York. Hans bror, William, önskade att han skulle förrätta hans bröllop och med denna avsikt steg han ombord på den ödesdigra resan över Atlanten.

Ombord på båten tjänade fader Byles de troende i varje klass genom att läsa mässan och fullföra andra prästerliga arbetsuppgifter. Hans predikan den ödesdigra morgonen gällde "behovet av en andlig livboj i form av bön och sakramenten när vi riskerar ett andligt skeppsbrott i tider av frestelser".

Det sägs att han var på övre däck och läste ur sitt breviarium, när isberget träffade Titanic. När fartygets öde blev uppenbart, vägrade fader Byles upprepade gånger att använda sig av båtens livräddningsåtgärder och i stället tröstade han passagerarna som skulle gå under med båten. Han tog emot bikt, gav absolution och bad med medlemmar av alla religioner.
All the contents on this site are copyrighted ©.