2015-04-14 17:38:00

Irak - regeringen möter kyrkan


Den irakiske premiärministern Haider Al-Abadi tog häromdagen emot den kaldeiske patriarken Sako tillsammans med de två hjälpbiskoparna mons.Warduni och mons. Yaldo. Under samtalet uppehöll man sig vid situationen i Irak och åtgärderna som skall vidtas för att undanröja terrorismen och garantera landets enhet.

Premiärministern var mån om att få upplysningar om situationen för de kristna i Baghdad och familjerna som har evakuerats från Mosul och Niniveslätten och som funnit en tillflykt i det irakiska Kurdistan. Premiärministern uttryckte sin stora uppskattning över rollen som de kristna spelar i den irakiska kulturen. Han uppmuntrade den kristna minoriteten att stanna i Irak trots svårigheterna och underströk att  det inte existerar ett Irak utan de kristna.

Patriarken Sako tackade premiärminstern för påskhälsningarna och betonade vikten av en öppen kultur som verkar i främjandet av en fredlig samlevnad.  Han riktade åter en appell till regeringens myndigheter om att de arbetar för en äkta försoning och för att återupprätta förtroendet mellan de olika politiska grupperna och att försöka uppnå säkerhet och stabilitet.

Patriarken Sako nämnde även massmedierna, vars kritiska attityd har en negativ effekt på samhället. Han uppmande också regeringen att frige de personer  som befinner sig i fängelset i prekärt hälsotillstånd och de som är fängslade även om det inte är brottslingar. Detta skulle kunna förstärka försoningen, sa patriarken. Han bad slutligen om hjälp för de evakuerade familjerna vars situation förblir tragisk. Den irakiske premiärminisern tog emot denna appell och uttryckte full förståelse och solidaritet för de kristna familjernas lidanden.
All the contents on this site are copyrighted ©.