2015-04-14 13:43:00

"Evangelisera, gör inte reklam" - påven predikar om mod och uppriktighet


Kyrkan är en plats för "öppenhet" där de troende uttrycker sig med uppriktighet. Det sa påven Franciskus under morgonmässan i sankta Martas kapell i Vatikanen, på måndagen. Påven tillade att den Helige Anden kan förändra vår inställning, våra livs riktning, och ge oss mod - precis som apostlarna inspirerades av Kristi uppståndelse.

"Vi kan inte hålla tyst om vad vi har sett och hört," sa påven, med den första läsningen ur Apostlagärningarna i tanken, där Petrus och Johannes ber Herren att göra det möjligt för dem att tala fritt och öppet.

Påven påminde om att Petrus och Johannes, hade utfört mirakel, och fängslades och att de uppmanades att inte tala i Jesu namn. Men de fortsätter att göra det, och när de återvänder till de andra, uppmuntrar de dem, att förkunna Guds ord "med uppriktighet." De bönfaller Herren att ”se att de hotas, och att ge de frimodighet att förkunna Guds ord, djärvt, och inte fly.

"Även idag uppmanar kyrkan till öppenhet och till kristet mod", sade påven "Dessa två enkla män utan utbildning, som bibeln berättar om, hade mod. Ordet mod kan översättas med tapperhet, rättframhet, frihet att tala, att inte vara rädd för att säga saker ... Det är ett ord som har många betydelser, i sin ursprungliga form. Parrésia uppriktigheten ... deras rädsla gav vika för "öppenhet" och att säga saker med en inre frihet.”

Påven Franciskus reflekterar vidare över dagens evangelietext som berättar om den något "mystiska" dialogen mellan Jesus och Nicodemus, "om en andra födelse och att få ett nytt liv, som skiljer sig från den första".

Påven förklarade att på resan mot öppenhet är det ”den Helige Anden som är den sanna huvudpersonen, eftersom han är den enda som kan ge oss detta mod att förkunna Jesus Kristus":

”Modet att förkunna är vad som skiljer oss från enkel proselytism. Vi gör inte reklam för Jesus Kristus, för att få fler ”medlemmar i vår församling, det är inte nödvändigt och det finns ingen anledning till det. Det är inte kristet. Vad den kristna gör är att med mod förkunna Jesus Kristus.”

När Jesus talar om att vara "född på nytt, får han oss att förstå att det är den Helige Anden som förändrar oss, som kommer som vinden: vi hör hans röst. Det är bara den Helige Anden som kan förändra vår inställning,  för att förändra historien om våra liv, och förändra vårt väsen i grunden.

"Vägen till kristet mod är en nådegåva från den Helige Ande. Det finns så många modiga vägar och modiga beslut, men om det inte finns någon Helig Ande, är allt det modiga vi gör betydelselöst.

Påven Franciskus avslutade med att påminna om att ”efter påsk, förbereder sig kyrkan på att ta emot den Helige Anden. Må vi, när vi firar Jesus död och Uppståndelse, minns hela frälsningshistorien och be om nåden att ta emot den Helige Anden som ger oss det sanna modet att förkunna Jesus Kristus.”
All the contents on this site are copyrighted ©.