2015-04-14 17:52:00

Asien - nationalismen hotar freden och friheten


Representanter för de asiatiska biskopskonferensernas kommissioner för Rättvisa och Fred har i dessa dagar varit samlade till ett möte i Bangkok.  De säger i ett slutdokument att de bekräftar sitt engagemang för att arbeta för människornas jämlikhet och rättigheterna för de marginaliserade grupperna som kvinnor, minoriteter, stamfolk och urinvånare.  ”Vi känner skyldigheten att främja universella värden som rättvisan och freden och att tillämpa dem i det nutida Asiens sociala kontext”, framhåller de.

”Dagens Asien visar paradoxala tendenser”, säger dokumentet vidare.  ”Å ena sidan ett ökade BNP, förbättringen av alfabetiseringen och de tekniska framstegen, å andra sidan har vi extrem fattigdom, undernäring, militärisering, avsaknad av en rättsstat och demokratiskt styre. En hållbar fred är beroende av ekonomisk och social rättvisa”.

”Ökningen av nationalismen i de asiatiska länderna  till skada för mindre etniska, lingvistiska och religiösa grupper är ett  oroande faktum. Vi anser att denna nationalism utgör ett hot mot religionsfriheten. Alla borde vara emot ideologier som medför splittring och konflikt”.

Ett annnat viktigt tema under mötet var vårdnaden av Skapelsen.  ”Asien drabbas av katastrofer som beror på klimatförändringarna. Som kommissioner för Rättvisa och fred i Asien vill vi förstärka vårt  engagemang för att motverka detta ökande hot”.  Deltagarna framhöll med oro att de multinationella företagens utnyttjande av naturtillgångarna har lett till en ökning av fattigdomen, konflikterna och olika former av kränkningen av de mänskliga rättigheterna.

”Påvens besök i asiatiska länder nyligen  uppmuntrade till solidaritet mot de marginaliserade människorna, det interreligiösa arbetet för freden och försoningen och byggandet av en inkluderande  Kyrka”, säger slutligen representanterna för de asiatiska biskoparnas kommissioner för Rättvisa och fred i sitt slutdokment efter mötet i Bangkok i dessa dagar.
All the contents on this site are copyrighted ©.