2015-04-14 15:18:00

A+A Kun. Alfredas Memys (1960-1988-2015)


Telšių vyskupijos kurija praneša, kad 2015 m. balandžio mėn. 13 d. vakare mirė Klaipėdos šv. Kazimiero bažnyčios rezidentas kunigas Alfredas Memys.

Velionis buvo gimęs 1960 m. spalio mėn. 24 d. Telšiuose. 1983 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurią baigęs 1988 m. gegužės mėn. 29 d. Kauno katedroje Telšių vyskupo Antano Vaičiaus buvo įšventintas kunigu.

Dirbo vikaru Šilalės ir Skuodo parapijose; klebonu Barstyčių, Vainuto, Kulių, Upynos, Girdiškės, Varsėdžių, Kintų ir Saugų parapijose. Nuo 2012 m. buvo Klaipėdos šv. Kazimiero bažnyčios rezidentas.

Laidotuvių šv. Mišios už velionį bus laikomos Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčioje 2015 m. balandžio mėn 16 d. 12 val.
All the contents on this site are copyrighted ©.