2015-04-14 15:28:00

Ļauno var uzvarēt tikai ar labo


Ļauno uzvaram tikai ar labo, nekad ar ļauno – tā, saistībā ar Kristus Augšāmcelšanās svētkiem, ko pareizticīgā Baznīca svinēja 12. aprīlī, Lieldienu vēstījumā raksta Konstantinopoles ekumeniskais patriarhs Bartolomejs I. Šogad viņš pievēršas kariem un konfliktiem, kuros tik ļoti cieš mūsdienu pasaule. Lieldienu svētkus viņš dēvē par dzīvības un cerības svētkiem. „Kamēr mēs ar prieku svinam Kunga Augšāmcelšanos”, raksta pareizticīgo Baznīcas vadītājs, „sev visapkārt, pasaulē, dzirdam nāves draudus un kliedzienus, kas atskan no daudzām pasaules malām. Nogalinot savu tuvāko, atriebjoties otram, tam, kurš ir citādāks, pasaule nekļūst labāka un cilvēku problēmas atrisinātas netiek”. Bartolomejs I atgādina, ka dažādas problēmas varam atrisināt tikai tad, ja atzīstam otras personas vērtību, izturamies pret viņu ar cieņu un ievērojam viņas pamattiesības. Pretējā gadījumā, tas ir, nicinot otru cilvēku un pārkāpjot viņa tiesības, tikai radām aizvien jaunas problēmas. Kristus ir augšāmcēlies no miroņiem un parādījis, ka nāvei nepienākas uzvara. Patiecoties šim notikumam, arī tur, kur pašlaik valda nāve, visu var vērst par labu, jo šīm nāves situācijām, īstenībā, nav nekādu sakņu, nav limfas. Turpretī visur, kaut neredzamā veidā, ir klātesošs nāves uzvarētājs Kristus. „Mēs, kas ceram uz Viņu, ticam, ka visiem cilvēkiem ir tiesības uz dzīvību”, vēstījuma noslēgumā raksta patriarhs Bartolomejs I.

J. Evertovskis / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.