2015-04-13 10:23:00

Skottlands biskopar inför valet


De katolska biskoparna i Skottland har sänt ut ett herdabrev till 500 katolska kyrkor inför Storbritanniens kommande val den 7 maj 2015. Biskoparna kallar valet det mest oförutsägbara sedan lång tid. Först och främst uppmanar de alla att gå och rösta för att det är en medborgerlig plikt och en kristen moralisk skyldighet. Biskoparna påminner också om vikten av att informera sig om kandidaternas moraliska värdegrund och göra ett val efter att ha tänkt igenom det väl.

Biskoparna vill att väljarna ser till livsfrågor, familjen, ekonomin, mänsklig frihet, fred och evangelisation; alltså områden som hör till kyrkans sociallära. De skriver: ”Politiker som kallar sig katoliker har gett upp vad gäller etiska orättvisor, eller så är de tysta. Som katoliker kan vi inte skilja vårt handlande från våra övertygelser. ”

Biskoparna önskar att en ny generation katoliker ska komma in partipolitiken, de skulle kunna lägga grunden för ett nytt samhälle för det gemensamma bästa, särskilt de mest utsatta.
All the contents on this site are copyrighted ©.