2015-04-13 09:05:00

Katolsk internationell kongress om övergrepp mot barn


"Sexuella övergrepp mot minderåriga: skyddsmekanismer och motstånd": Detta är temat för International Catholic Child Bureau, BICE:s kongress som planeras att hållas i Paris den 20 maj. Konferensens syfte är att se till barnens bästa vad gäller rättigheter och stöd.

Under kongressen vill man även utreda orsakerna till och konsekvenserna av sexuella övergrepp. Man vill skapa strategier i kampen mot övergrepp på regional, nationell och internationell nivå för att göra media och den allmänna opinionen mer medvetna om problemet.

Bland talarna vid kongressen ses msgr. Robert Oliver, sekreterare i den Påvliga Kommissionen för Skydd av Barn som upprättades av påven Franciskus i mars 2014. Under kongressens samtal kommer man först och främst att reflektera över en helhetssyn av sexuella övergrepp mot minderåriga och lämna plats till vittnesmål från länder som är särskilt märkta av denna tragedi, som Kambodja, där barnprostitutionen ökar drastiskt. Ett annat område som man kommer att koncentrera sig på är hur man ska skydda barn från sexuella övergrepp och ”sexting”, dvs sexuella meddelanden på mobilen och webben.

I april förra året tog påven Franciskus emot BICE på audiens. I hans tal sa han att ”man inte leker och experimenterar med barn”. Påven påminde om vikten att försvara barns rättigheter och talade om de övergrepp som har begåtts av kyrkans medlemmar.

Enligt nya undersökningar från Världshälsoorganisationen, har vart femte barn utsatts för sexuella övergrepp innan de fyllt 18 år. I 85% av fallen begås övergreppen av en familjemedlem eller av en för barnet nära person - anmälningar för detta är ganska ovanliga.

International Catholic Child Bureau, BICE, grundades i Paris 1948 på begäran av påven Pius XII för att försvara barn i efterdyningarna av andra världskriget. Det är en fransk välgörenhetsorganisation som verkar inom den katolska världen för barnens rätt och för en trygg uppväxt för hela världens barn.

BICE:s bidrag vid utarbetandet av FN:s konvention om barnets rättigheter 1989 var avgörande. De införde det första internationella programmet för barn till intagna, de tog initiativet till att föra samman humanitära principer och staternas suveränitet och de främjande Barnets år då det utropas 1979. Den Heliga Stolen har erkänt BICI som internationell katolsk organisation och idag  har den 174 samverkande avdelningar i 35 länder.
All the contents on this site are copyrighted ©.