2015-04-12 13:34:00

Vidudienio malda: Tomo atsivertimas ir plojimai ortodoksams, švenčiantiems Velykas


Po Mišių popiežius Pranciškus kreipėsi į tikinčiuosius šv. Petro aikštėje, susirinkusius tradicinei sekmadienio  vidudienio maldai. Trumpame apmąstyme Šventasis Tėvas dar kartą sugrįžo prie dienos Evangelijos apie apaštalą Tomą, nenorėjusį patikėti, kol pats nepamatys Jėzaus ir nepalies Jo žaizdų.Tomas yra tas, kuris nerimsta ir ieško, nori pats patikrinti, asmeniškai patirti, - sakė Pranciškus, - Po pradinio pasipriešinimo ir nerimo, galiausiai įtiki ir jis, nelengvai, bet pasiekia tikėjimą. Jėzus jo kantriai laukia, nori pagelbėti paskutiniojo atvykusiojo sunkumuose ir abejonėse. Viešpats skelbia „palaimintais“ tuos, kurie tiki nematę, pirmiausia tarp tokių yra Marija, jo Motina, tačiau padeda ir sunkiai įtikinčiam mokiniui, kviesdamas paliesti jo žaizdas. Gelbstinčiame Prisikėlusiojo žaizdų palietime Tomas parodo savo paties žaizdas, skaudulius, pažeminimą ir vinių ženkluose atranda galutinį įrodymą, jog buvo mylimas, laukiamas, suprastas. Jis stovi prieš Mesiją, pilną švelnumo ir gailestingumo. Toks buvo Viešpats, kurio jis ir troško savo slaptose vidinėse gelmėse. Ir kiek iš mūsų savo širdies gilumoje ieško Jėzaus tokio, koks yra – švelnaus, gailestingumo. Ir gelmėje žinom, kad jis toks yra. Susidūręs su Kristaus gailestinga kantrybe, suvokęs Prisikėlimo reikšmę, Tomas, perkeistas viduje, išreiškia pilną tikėjimą Juo - „Mano Viešpats ir mano Dievas!“. Koks gražus šis Tomo pasakymas!

Pranciškus taip pat dar kartą priminė apie šeštadienį paskelbtą bulę „Gailestingas veidas“, kviesdamas visus žvelgti į Jėzaus veidą, pamatyti jo laukimą ir gailestingumą.

*

Sukalbėjus „Regina Coeli“ maldą Pranciškus sveikino piligrimų grupes ir ypatingai rytų Bažnyčias, kurios sekmadienį šventė, pagal savo kalendorių, Velykas.

Prisijungiu prie jų skelbimo apie Prisikėlusį Kristų džiaugsmo. Pasveikinkime mūsų brolius Rytuose šią jų Velykų dieną plojimais, visi kartu, - kreipėsi popiežius į žmones šv. Petro aikštėje, tęsdamas: - ypač sveikinu tikinčiuosius armėnus, kurie atvyko į Romą ir dalyvavo Mišiose, kartu su mano broliais, trimis patriarchais, ir daug vyskupų. 

(Vatikano radijas)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.