2015-04-11 18:57:00

Kodėl būtent dabar Gailestingumo Jubiliejus?


Pirmųjų Dievo Gailestingumo sekmadienio Mišparų homilijoje popiežius Pranciškus prisiminė krikščionis, daug kur pasaulyje persekiojamus vien dėl savo tikėjimo, patiriančius neregėtą smurtą, diskriminuojamus, žudomus. Jų didžiausias troškimas yra taika, kuria prisikėlęs Jėzus pasveikino savo mokinius Velykų vakarą „Ramybė jums!“ Todėl dar stipriau šaukiamės gailestingojo Dievo pagalbos, kad palaikytų kenčiančiųjų tikėjimą, taip pat prašydami, kad atverstų mūsų širdis taip, kad būdamos abejingomis taptų atjaučiančiomis. Apaštalas Paulius tvirtina, kad nepaisant gyvenimo sunkumų ir kančios, auga išgelbėjimo viltis, kurią Kristaus meilė pasėjo mūsų širdyse. Dievo gailestingumas pripildo paversdamas teisuoliais, suteikdamas savo ramybę.

Šventasis Tėvas be to atkreipė dėmesį, kad daugelis klausia, kodėl būtent dabar Gailestingumo Jubiliejus? Paprasčiausiai todėl, paaiškino Pranciškus, kad dabartinių epochinių permainų metu Bažnyčia yra pašaukta stipriau pasiūlyti Dievo buvimo ir jo artumo ženklus. Dabar ne laikas abejingumui, o atvirkščiai, budrumui, kad sužadintume savyje gebėjimą žvelgti į esmę. Išmušė Bažnyčiai valanda atrasti Viešpaties Velykų dieną jai patikėtos misijos reikšmę: būti Dievo Tėvo gailestingumo ženklu ir įrankiu. Todėl Šventieji Metai turės palaikyti gyvą troškimą priimti skaitlingus atjautos ženklus, kuriuos Dievas siūlo visam pasauliui, ypač visiems, kurie kenčia, yra vieniši arba apleisti, praradę viltį patirti Dievo atleidimą ir pajusti jo tėvišką meilę. Tai Šventieji Metai, kurie leis stipriai pajusti džiaugsmą, kad mus vėl atrado Jėzus, kuris kaip Gerasis Ganytojas išėjo mūsų ieškoti, nes buvome paklydę. Tai Jubiliejus, kuris leis pajusti jo meilės šilumą kai užsideda ant pečių, kad parvestų į Tėvo namus. Tai metai, kad paliesti Viešpaties Jėzaus ir perkeisti jo gailestingumo taip pat mes taptume gailestingumo liudytojais.  Štai kodėl Jubiliejus: nes dabar yra gailestingumo metas. Tai tinkamas metas gydyti žaizdas, kad nepailstume sutikti visus, kurie laukia pamatyti ir ranka paliesti Dievo artumo ženklus, visiems pasiūlyti atleidimo ir susitaikymo kelią.

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.