2015-04-10 13:30:00

Pavestolen opforder tll øjeblikkelig indsats mod voldelig islamisme


Pavestolens observatør i FN i Genève, ærkebiskop Silvano Tomas har udtrykt ønske om en "hurtig og effektiv reaktion" er nødvendig for at imødegå voldelige ekstremistiske grupper som Boko Haram og Islamiske Stat, som "vokser som en kræftknude, der breder sig til andre dele af verden og endda tiltrækker militante fra andre lande til at kæmpe i deres rækker. "

I en erklæring på det 23. særlige møde i Menneskerettighedsrådet, der i år handlede om menneskerettighederne i Nigeria og Boko Haram, opfordrede ærkebiskop Tomasi den nigerianske regering, dets tilgrænsende lande, den Afrikanske Union og FN til "hurtig, resolut og kombineret indsats”. Den voldelige ekstremisme, som udføres af Boko Harams militante, har resulteret indtil videre resulteret i tusindsvis af dræbte, lemlæstede og kidnappede nigerianere og folk fra nabolandene.

Vi bringer her Ærkebiskop Tomasi erklæring på mødet:

Hr. Præsident, den fortsatte vold, forfølgelse og mord, som Boko Haram forvoldersær i Nigeria, men også i Cameroun, Benin, Tchad og Niger er alvorlige overtrædelser af international ret, herunder loven om krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Det kræver en hastig og handlekraftig reaktion fra de berørte stater og det internationale samfunds støtte.

Med terrorgruppens nådesløse handlinger, er vi vidne til den fortsatte udvikling og udbredelse af en radikal og hensynsløs type ekstremisme, som er inspireret af en ideologi, der forsøger at retfærdiggøre sine forbrydelser i religionens navn.

Med Boko Harams nylige troskabsed til Islamisk Stat (ISIS), kan ikke lukke øjenen for det faktum, at sådanne grupper vokser som en kræftknude, der spreder sig til andre dele af verden og endda tiltrækker udenlandske militante til at kæmpe i deres rækker.

Særligt Nigeria har "måtte konfrontere alvorlige problemer, heriblandt nye og voldelige former for ekstremisme og fundamentalisme affødt af etniske, sociale og religiøse grunde. Mange nigerianere er blevet dræbt, såret eller lemlæstet, kidnappet og frataget alt: deres kære, deres land, deres underhold, deres værdighed og deres rettigheder. Mange har ikke været i stand til at vende tilbage til deres hjem. "Disse forbrydelser begået af Boko Haram er fortsat ustraffet, og i seneste 12 måneder har vi været vidne, at de er taget til i intensitet og ødelæggende virkninger. Som Pave Frans har bemærket, at tragedien i Nigeria forårsaget af disse ekstremister "er en plage, som skal udryddes, da den rammer os alle, fra de enkelte familier til det internationale samfund.

Forbrydelser i "religionens navn" kan aldrig retfærdiggøres. At myrde uskyldige mennesker i Guds navn er ikke religion, men manipulation af religion med skjulte motiver.

Troende, såvel kristne som muslimer, har lidt en tragisk skæbne, fordi de kom i hænderne på mennesker, der hævder at være religiøse, men som i stedet misbruger religion, og gør den til en ideology, der tjener deres egen forvrængede interesse i at udnytte og dræbe.

Hr. Præsident, trods den nigerianske regerings militære indsats for at standse disse terrorister - selv med den nyligt dannede alliance af den Multinational Fælles Task force, som består af nabolande, der også truet af Boko Haram - fortsætter ekstremisterne deres raseri og vold, og skaber konstant ustabilitet i Vestafrika.

En sådan situation udgør en ekstrem usikkerhed ikke bare i hele regionen, men også langt ud over den. Uden hurtig, resolut og kombineret indsats fra den nigerianske regering, dets nabolande, Den Afrikanske Union og De Forenede Nationer, vil den alvorlige trussel om vold kun fortsætte med at true millioner af civile i hele denne region op livet.

Det fremgår tydeligt, at tiden er moden til, at det internationale samfund hjælper med at sætte en stopper for volden, som har forårsaget mange civile ofre.

Med sådanne krænkelser af internationale menneskerettigheder og humanitære love, har vi ikke råd til at blot at trække på skulderen, fpr det vil blot føre til en spredning af vold og som tilmed skaber en farlig præcedens for "ikke-handling" som reaktion på sådanne forfærdelige forbrydelser.

Pavestolen opfordrer derfor til en international fælles indsats for hastigt at løse denne krisesituation for dermed at forhindre en yderligere udvidelse af Boko Haram og andre terrorgrupper og deres strategi, som er påføre de lokale folk lidelse og destabilisere Afrika.

Mange tak. Hr Præsident.

Også Paven Frans har ved flere lejligheder gjort kraftigt opmærksom på de forfulgte kristnes situation. Senest 2. Påskedag ved Regina Coeli bønnen på Peterspladsen, hvor pave Frans sagde, at der er idag er langt flere martyrer end i det første århundrede. Paven udtrykte et klart ønske om, at verdenssamfundet handler og ikke vender ryggen til de nødstedte kristne.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.