2015-04-09 16:15:00

USA: prästvigningar har ökat med 25 procent på ett år


Antalet män som prästvigs i USA har ökat med närmare 25 % på ett enda år. Enligt uppgifter som har publicerats av USA:s katolska biskopskonferens, förväntas 595 män bli prästvigda under 2015, en ökning med 24,7 % jämfört med förra årets antal, som var 477.

Antalet prästvigningar i USA sjönk stadigt från 994 år 1965 till 771 år 1975, 533 år 1985, 511 år 1995 och 454 år 2005, enligt Georgetown University-based Center for Applied Research in the Apostolate (CARA).

Undersökningen rapporterade också att den genomsnittliga åldern på de utexaminerade prästkandidaterna under 2015 kommer att vara 34 och att en fjärdedel av dem är födda utanför USA, främst från Nigeria, Polen, Vietnam, Colombia, Mexiko och Filippinerna.

De flesta av prästkandidaterna kommer från katolska familjer, även om 7 % blev katoliker senare i livet. 84 % sa att båda deras föräldrar var katoliker och 37 % hade en  präst eller en ordensmedlem i familjen.

Cirka 70 % sa att de bad rosenkransen och deltog i en eukaristisk tillbedjan innan de fick deras prästkallelse. Nästan hälften sa att de  någon gång avråddes från att prästvigas eller hade tvivlat på deras egen kallelse.
All the contents on this site are copyrighted ©.