2015-04-09 14:45:00

Popiežius susitiko su armėnų katalikų vyskupais


Sekmadienį popiežius Pranciškus šv. Petro bazilikoje aukos Mišias už armėnus 1915 m. nužudytus Osmanų imperijoje. Šimtų tūkstančių armėnų žūties šimtmetį Šventasis Tėvas minės kartu su armėnais piligrimais iš viso pasaulio. Ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su Armėnų Katalikų Bažnyčios Sinodo nariais, sekmadienio iškilmių proga jau atvykusiais į Romą.

Sveikindamas vyskupus, popiežius sakė, kad jis dvasia vienijasi su visomis jų atstovaujamomis armėnų katalikų bendruomenėmis tėvynėje ir diasporoje. Popiežius atskirai paminėjo Sirijoje ir ypač Alepo mieste gyvenančius armėnus ir visus krikščionis.

Jūsų tauta, pasak tradicijos jau 301 m. priėmusi krikščionybę, saugo dviejų tūkstančių metų dvasinį ir kultūrinį palikimą, o taip pat ir nepaprastą sugebėjimą prisikelti po bandymų ir persekiojimų, su kuriais ne kartą jai teko susidurti, - sakė popiežius. Būkite dėkingi Viešpačiui, kuris jums padėjo išsaugoti ištikimybę jam sunkiausiais savo istorijos momentais. Taip pat reikia prašyti Viešpatį širdies išminties malonės. Jos reikia ypač šiandien, kai minėdami įvykių prieš šimtą metų aukas susiduriame su žmogui nesuprantamu blogio slėpiniu.

Jūsų tautos kančios istorija, tam tikra prasme yra Jėzaus kančios dalis, dėl to ir joje glūdi prisikėlimo pradmenys. Jūs, tikinčiųjų bendruomenių ganytojai, - sakė popiežius armėnų katalikų vyskupams, - turite taip ugdyti žmones, kad sugebėtų žiūrėti į tikrovę naujomis akimis, kad sugebėtų apie save sakyti: esame ne tik kenčiančiųjų su Kristumi, bet ir su juos priskėlusiųjų tauta. Reikia melsti Dievą gailestingumo, kad gytų visos žaizdos ir būtų siekiama susitaikinimo tarp tautų, kurios dar nesugeba vieningai vertinti skausmingų praeities įvykių. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.