2015-04-09 18:13:00

Delegation hos påven inför 100-årsminnet av det armeniska folkmordet


Påven Franciskus tog på torsdagen emot den armenisk katolska synoden, ledd av patriarken Nersos Bedros XIX, i Vatikanen. De har anlänt till Rom, för att på söndag delta vid den Heliga Mässan i Peterskyrkan med vilken påven Franciskus firar 100-årsminnet av det armeniska folkmordet.

Endast med "konkreta försoningsgester och fred" är en ”gemensam tolkning” av massakern av armenier som ägde rum för 100 år sedan möjlig. Detta var kärnan i påvens budskap denna morgon, tre dagar före minnesmässan.

"Metz Yeghern", eller det "Stora Onda" är namnet på den förödande smärta, som infann sig för 100 år sedan i hjärtat av ett gammalt folk, det armeniska. Det var under det ottomanska imperiet, som den tragiska massakern på en och en halv miljon kristna armenier ägde rum, för att de vägrade att avsäga sig sin tro. Denna smärta ville påven Franciskus dela med biskoparna i den armeniska katolska kyrkan, strax före den allmänna mässan på Petersplatsen vid vilken tusentals armenier väntas delta.

"Vi kommer att be den Gudomliga Barmhärtigheten om hjälp, att med kärlek till sanningen och rättvisan, läka alla sår och påskynda de konkreta gesterna av försoning och fred bland folken som fortfarande inte har en gemensam syn på den historiska tragedin”

Slakten av ett folk för ett sekel sedan utlöste en exodus och formade en kyrka i diaspora med en befolkning som idag är bosatt på stora delar i världen: USA, Ryssland, Ukraina, Sydamerika, och Europa. Konsekvenserna av det förflutna för den armeniska befolkningen förvärras i dag, särskilt i "moderlandet", sa påven och hänvisade till problemen i Mellanöstern.

"Jag tänker med sorg på dessa områden, i synnerhet  på Aleppo – som biskopen kallar ”martyrstaden" - för hundra år sedan var den en trygg hamn för de få överlevande. Dessa regioner, vittnar under den senaste tiden om platser där det är farligt att vara kristna, inte bara armenier".

"Det är viktigt att Gud om gåvan av hjärtats visdom: att bevara minnet av offren för hundra år sedan ställer oss inför mörkret i "mysterium iniquitatis". Det finns inget annat sätt att förstå det”.

Påven sa att det finns i djupet av det mänskliga hjärtat de mörkaste krafter, som systematiskt kan sträva efter att förinta sin bror, att betrakta honom ett fiende, en motståndare, eller till och med någon som saknar samma mänskliga värdighet som han själv innehar. Men för den troende är frågan om människans ondska förknippad med mysteriet om deltagandet i det återlösande lidandet."

Påven Franciskus minns martyrerna för 100 år sedan och sammanknyter dem med armeniernas 2000 åriga historia. De var de första att konvertera till kristendomen 301. ”Ert folks lidande är en fortsättning på Kristi passion, och i varje kropp finns ett frö av hans uppståndelse.”

"Det är viktigt att komma ihåg det förflutna, för att utav det dra ny lymfa i förkunnelsen av evangeliet och genom att vittna om kärleken.”

Det var påven Benedikt XV som vädjade till Sultanen Mehmet V att stoppa massakrerna på armenierna och påven förklarade även den helige Efraim Syriern kyrkolärare i den universella kyrkan. Nu på söndag gör påven Franciskus en liknande gest när han förklarar den helige Gregorius av Narek kyrkolärare. Detta oväntade beslut välkomnades med tacksamhet av den armenisk katolska patriarken Nerses Bedros XIX. "Vi är oerhört tacksamma", sa han. Gregorius av Narek, som levde för tusen år sedan, är "den mest älskade av Armeniens heliga, vars "Klagovisor" finns i varje armeniskt hem, bredvid det heliga evangeliet.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.