2015-04-08 09:41:00

Romernas dag. Ekumenisk vädjan att lösa utslagning och fattigdom


Europas kristna samfund riktar en gemensam vädjan om att samhället ska bli öppnare mot romer, som ofta lever i fattigdom i samhällets utkanter. Kyrkornas världsråd och Europas katolska biskopskonferens sänder tillsammans ut budskapet i samband med att den internationella dagen för romer firas den 8 april. "Varje människa är skapad till Guds avbild, oavsett språk och kultur”.

De skriver att de romska minoriteterna trots svårigheter genom historien har upprätthållit en rik kultur med familjevärden, kärlek till barnen, tron på Gud, respekt för de döda men även musik och dans. Kyrkorna vittnar om att den nuvarande situationen för romer i Europa är beklaglig med hög arbetslöshet, brist på utbildning och därmed en extrem fattigdom.

I budskapet påminner man om att det trots allt finns positiva tendenser för romerna i Europa och att alltfler unga romer studerar på gymnasium och universitet. Kunskapen om romerna har ökat. Kristna kyrkor, präster, pastorer och troende står i första ledet med att hjälpa de romska bröderna och systrarna.

Kyrkorna hjälper romska grupper att integreras i samhället och samtidigt behålla sin kultur. Församlingarna hjälper till med läxläsning, sjukvård, livsmedelsbistånd, juridisk rådgivning och andra former av rådgivning. Vi behöver bygga nya rättvisa relationer med romerna och engagera oss i den svåra men nödvändiga uppgiften att hela och försonas. 
All the contents on this site are copyrighted ©.