2015-04-08 16:43:00

Pašvęstojo gyvenimo metai: formuotojų kongresas Romoje


Balandžio 7 dieną Romoje prasidėjo tarptautinis vienuolių formuotojų kongresas, vienas iš „Vienuolių metų“ renginių, organizuotas Popiežiškosios pašvęstojo gyvenimo kongregacijos.

Šios kongregacijos prefektas kardinolas Joao Braz de Aviz  atidaromojoje kongreso kalboje trečiadienį išryškino kongreso temas.

Pirmasis kongreso tikslas yra diskutuoti apie pašvęstojo gyvenimo tapatybės pagrindus Bažnyčioje ir pasaulyje, apie formaciją šiuolaikiniuose kontekstuose.

Vakar, - sakė kardinolas Braz de Aviz, - su dideliu džiaugsmu ir pasitikėdami vienu ir trejybiniu mūsų Dievu, einančiu su mumis pasaulio keliais ir šiandien, maldos budėjimu pradėjome šį malonės metą.  Šias dienas gyvensime ieškodami Viešpaties, nukryžiuoto ir prisikėlusio, veido bendros maldos ir meilios aistros tarp Dievo ir mūsų patirties, aprašytos „Giesmių giesmėje“, atmosferoje. (...) Šiame kongrese galime patirti, kad nesame vieni savo misijoje. Bažnyčia yra su mumis. Yra daug tarp mūsų, kurie rūpinasi pašvęstojo gyvenimo formacija Bažnyčioje ir čia, kartu, galime ieškoti naujų kelių. Kai kurie iš mūsų jau turi ilgą patirtį, praturtintą daugybe konkrečių patyrimų, aštrios kančios, džiugių ir skaudžių atradimų. Kiti tik pradeda šį nuotykį iš dalies nepažįstamame formacijos pasaulyje, iš arti paliečiančiame asmens ryšio su Viešpačiu, su broliais ir seserimis slėpinį. Visiems mums galioja kvietimas leisti pasinaudoti keliais, kuriais praeityje jau ėjo daugybė tikrų Kristaus mokinių.

Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos prefektas priminė trejopą Vienuolių metų, kuriuos paskelbė popiežius Pranciškus tikslą. Pranciškus kreipėsi į vienuolius didele dalimi perimdamas, primindamas ir pakartodamas šv. Jono Pauliaus II žodžius iš posinodinio paraginimo „Vita Consecrata“: „Jūs galite ne vien prisiminti ir papasakoti šlovingą praeitį, bet ir kurti didžią istoriją. Žvelkite į ateitį, kurion jus kreipia Šventoji Dvasia, kad nuveiktų didžių dalykų!“

Pasak Pranciškaus, pirmasis Vienuolių metų tikslas yra su dėkingumu pažvelgti į praeitį. Kiekvienos vienuolinės kongregacijos ištakos yra turtingos Dievo veikimu ir Jo Dvasios kvietimu kai kuriems asmenims iš arti sekti Kristumi, išversti Evangeliją į tam tikrą gyvenimo būdą, atsiliepiant į Bažnyčios poreikius. Nauji geografiniai ir kultūriniai kontekstai reikalauja naujai pritaikyti pradinę charizmą. Kita vertus, nereikia ignoruoti anksčiau padarytų klaidų, žmogiškos silpnybės apraiškų.

Antrasis tikslas yra aistringai išgyventi dabartį. Kiekvienos pašvęstojo gyvenimo formos – tūkstantmetės ar neseniai gimusios – tikslas yra sekti Kristumi taip, kaip mokoma Evangelijoje. Bet kokia regula ir taisyklė yra Evangelijos išraiška ir instrumentas gyvenimui pagal ją. Vienuolių metai yra klausimas kiekvienam: ar iš tiesų gyvenu kasdien pagal Evangeliją? Šis klausimas turi būti iškeliamas ir atsakomas ne vien meditacijoje, bet kasdieniame gyvenime, kuriame nuolat sutinkame kitus asmenis. Kardinolas Braz de Aviz priminė reikšmingą vienybės akcentą. Vienybė ir bendrystė yra pagal Evangeliją ir pagal Dievą.

Trečiasis tikslas yra su pasitikėjimu ir viltimi apglėbti ateitį. Sunkumai žinomi: pašaukimų skaičiaus mažėjimas ir senėjimas, ekonominės problemos, globalizacijos iššūkiai, reliatyvizmas, socialinis nurašymas.. Tačiau juk pasitikėjimas Dievu nesiremia skaičiais, viltis yra tikėjimo Viešpačiu vaisius. Ši viltis nenuvilia ir ji leis toliau rašyti didžią pašvęstojo gyvenimo istoriją ateityje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.