2015-04-08 08:54:00

Expo i Milano: Skandalen handlar inte bara om matbrist


Hur kan Franciskanorden tillföra något för att kosten bidrar till en sund livsstil och ett heligt liv? Det frågar sig franciskanpater Mario Tasca i ett brev som han har skrivit inför öppnandet av Expo i Milano. Han berättar om sina reflektioner:

Idén med brevet kom upp bland oss bröder då vi frågade oss vad vi kan bidra med för denna Expo. Temat på Expo är ju "Mat för Planeten: Energi för Livet”. Först måste vi fråga oss varifrån maten på våra tallrikar kommer. Det kanske ligger orättvisor bakom produktionen. Först och främst måste vi se till glädjeämnena men sedan också till orättvisorna.

I brevet skriver pater Tasca om att brödet som vi ber om i vår dagliga bön Fader vår inte bara är ”mitt” utan det är ”vårt bröd”. Här talar han om mat och mission och att den helige Franciskus ofta visade att missionen ofta var knuten till just fastan.

Det finns en annan viktig punkt i brevet som handlar om matavfallet. Han ger oss ett exempel: I evangeliet talar man om den rike mannen och Lasarus (Lukas 16:19-31). Evangeliet talar inte så mycket om att den rike äter påkostade banketter varje dag och om hur han klär sig. Det stora problemet och det skandalösa är att han inte märker den fattige som knackar på dörren. Jag tror att detta är den största utmaningen som vi måste ge ett svar på: att känna oss ansvariga för de fattiga som är nära oss och som vi möter på gatan. Att inte sluta oss i vår egen verklighet om vi så är rika eller inte. Målet är att öppna ögonen för dem omkring oss.
All the contents on this site are copyrighted ©.