2015-04-08 12:05:00

En lektion i exorcism


”De flesta människor i väst tror inte på djävulen” säger exorcisten fader Aldo Buonaiuto. För den 10:e gången håller man en kursen "Exorcism och bön för frihet", organiserad av Isatituto Sacerdos med stöd av den Påvliga Kongregationen för Prästerskapet. Kursen hålls på det  Europeiska Universitetet i Rom mellan den 13 och den 18 april, med fokus på hur man hanterar fall av djävulsk besittning. Det handlar även om att lära sig att skilja detta tillstånd från psykiatriska problem. Kursen riktar sig till präster och lekmän, läkare, psykologer och lärare.

Fader Pedro Barrajón, ansvarig för Institutet Sacerdos, säger att vi lever i ett mycket sekulariserat samhälle där det mer än någonsin finns en tendens att dörrarna öppnas för ockultism och esoterik. Djävulens spelrum främjas av magi och spådom, och det kan gå så långt att personer blir besatta av djävulen. Kursen vill därför inte bara beskriva exorcism ur en teologisk och vetenskaplig synvinkel utan även ge praktiska råd om hur man skyddar sig mot sekter, magi, ockultism, satanism och nihilism särskilt hos ungdomar.

"Kursens syfte är att fördjupa den teologiska grunden om hur änglarna änglar och de onda demonerna handlar, liksom riten och den liturgiska delen av en exorcism. Man ska även fördjupa sig i den bibliska delen om hur Kristus agerade exorcist, och främja samarbetet med andra vetenskaper som psykologi, juridik och medicin", förtydligar fader Barrajon. 

Vid slutet av kursen kommer aktiva exorcister att samtala - fader Francesco Bamonte, fader Francois Dermine, fader Cesar Truqui, fader Benigno Palilla och fader Aldo Buonaiuto. "Vårt materialistiska och konsumistiska samhälle har glömt bort Satan eller reducerat honom till undermedvetna instinkter. Det onda beror på psykologisk och sociologisk påverkan", säger Don Aldo Buonaiuto. "Av den gamle Frestaren, finns det knappt något spår kvar i det kollektiva minnet, förutom den perversa närvaron i filmindustrin. Ändå visar undersökningar på att sataniska sekter och ockultismen ökar i hela västvärlden, liksom spiritualistisk praxis av olika slag, som magi och spådom. Det finns ett ständigt ökande behov av exorcister, och ett behov av att fördjupa kunskapen om faran."

 
All the contents on this site are copyrighted ©.