2015-04-08 13:25:00

"Barn är aldrig ett misstag"


Under sin trosundervisning på Petersplatsen, vid den allmänna onsdagsaudiensen, fortsatte påven Franciskus att tala om familjen och närmare bestämt om de yngsta familjemedlemmarna – barnen.

”Barnen är den största välsignelsen som Gud skänker männen och kvinnorna”, sa påven som sedan fokuserade på det lidande många barn upplever idag.

Från de första ögonblicken av sina liv finns det några barn som förkastas, överges, och som blir berövade på sin barndom. Det finns de som säger att det är ett misstag att låta dessa barn komma till världen, på grund av deras bräcklighet, hunger och den fattigdom de lider av. Men barn är aldrig ett misstag, och deras lidanden är ett skäl för oss att älska dem ännu mer. Varje barn som tigger på gatorna, som förvägras en utbildning eller sjukvård, är ett rop till Gud. Alltför ofta blir dessa barn offer för kriminella organisationer, som utnyttjar dem för handel eller våld.

Även i rika länder, lider barnen på grund av familjekriser - och omänskliga levnadsförhållanden. Även i dessa fall är deras barndom kränkt till kropp och själ. När föräldrar tog sina barn till Jesus svarade han: "Låt barnen komma till mig ... himmelriket tillhör sådana som dem" (Mt 19:14). Så vacker dessa föräldrars tillit är, liksom Jesu svar. Det finns många extraordinära föräldrar som dagligen gör uppoffringar för sina barn. Kyrkan vill ge alla barn och deras familjer sin moderliga omsorg, och hon ger dem Jesu välsignelse. Må vi alltid ta hand om våra barn, utan att räkna uppoffringarna, så att de aldrig behöver uppleva att de är ett misstag, utan alltid veta att de är oändligt värdefulla.
All the contents on this site are copyrighted ©.