2015-04-07 13:41:00

Ekumenické posolstvo k Medzinárodnému dňu Rómov


Európa 7. apríla - Zajtrajší 8. apríl je Medzinárodným dňom Rómov. Vyhlásený bol  na prvom svetovom kongrese Rómov vo Veľkej Británii 8. apríla 1971, odkedy Medzinárodná rómska únia každoročne pri tejto príležitosti upriamuje pozornosť verejnosti na potrebu podpory Rómov v ich spoločenskej a ekonomickej emancipácii v súlade s im vlastnými hodnotami a ideálmi.

Konferencia európskych cirkví (CEC) a Rada európskych biskupských konferencií (CCEE) venujú pozornosť Medzinárodnému dňu Rómov prostredníctvom osobitného posolstva. Anglikánsky biskup Christopher Hill, predseda CEC a kardinál Péter Erdő, predseda CCEE, v ňom zdôrazňujú, že „každý človek je stvorený na Boží obraz, bez ohľadu na jeho jazyk a jeho kultúru“. Ako sa píše v posolstve, „toto presvedčenie zdieľajú kresťania a ich cirkvi. Ježiš Kristus nás povolal hlásať radostnú zvesť všetkým, ale predovšetkým chudobným a marginalizovaným. Žiadame naše komunity, aby sa viac otvorili voči Rómom, ktorí sú často vylúčení a žijú v chudobe na okraji spoločnosti.“

Posolstvo ďalej poukazuje na skutočnosť, že napriek ťažkostiam, prežívaným v priebehu histórie, rómska menšina udržuje bohatú kultúru, ktorá obsahuje hodnoty ako rodinný život, láska k deťom, viera v Boha, úcta k zosnulým, radosť z hudby a tanca. Tieto prvky kultúry sú darom Stvoriteľa, ktorý si zaslúži obdiv a podporu.

Konferencia európskych cirkví a Rada európskych biskupských konferencií venuje ďalej pozornosť reálnej situácii Rómov v Európe, ktorá je neraz žalostná. Počnúc nedostatočným odborným vzdelaním, vysokou nezamestnanosťou, čoho následkom je často extrémna chudoba, až po prejavy neznášanlivosti a nenávisti voči rómskemu etniku.

„Zároveň možno pozorovať niektoré pozitívne trendy v európskych spoločnostiach. Rastúci počet mladých Rómov, ktorí študujú na vyšších školách a univerzitách, či lepšie poznanie rómskej populácie a citlivosť voči nej.

Naše cirkvi na mnohých miestach pomáhajú rómskym komunitám s cieľom zlepšiť ich sociálne začlenenie, ktoré nemá byť zamieňané s asimiláciou,  teda má zachovať rómsku kultúru. Táto podpora zahŕňa mimoškolskú výučbu, lekárske služby, potravinovú pomoc, právne poradne a iné formy poradenstva, atď.“

Posolstvo k Medzinárodnému dňu Rómov je opakovanou výzvou adresovanou kresťanským komunitám, aby podporovali tieto iniciatívy.

„Pracovať pre spravodlivosť znamená pracovať pre zmierenie vzhľadom na túto minulosť. Musíme budovať nové, správne vzťahy s rómskym ľudom a angažovať sa v neľahkej, ale zásadnej úlohe uzdravenia a zmierenia. Ježiš zákonníkom na konci podobenstva o milosrdnom Samaritánovi hovorí: «Choď a rob podobne!» Zoberme túto výzvu evanjelia za svoju a staňme skutočnými bratmi a sestrami chudobných! “ -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.