2015-04-05 11:16:00

"Ge oss modet att vara ödmjuka och be om förlåtelse" Urbi et Orbi


Inför ett hav av paraplyer firade påven Franciskus påskdagens mässa på Petersplatsen. Tiotusentals troende hade trotsat regnet denna morgon, för att delta i påvens mässa, och ännu fler slöt upp till tolvslaget för att höra påven tala till staden och världen ”Urbi et Orbi”, och ta emot den påvliga välsignelsen.

I sitt påskbudskap, som utformades mer som en bön till Herren, fortsatte påven på nattens reflektion att man måste träda in i graven, träda in i påskens mysterium, för att förstå det. Nu talade han om att ”för att träda in i graven måste man böja sig ner”, ödmjuka sig.

Hela påven Franciskus ”Urbi et Orbi” påsken 2015: 

Kära bröder och systrar, Jesus Kristus är uppstånden! Kärleken har övervunnit hatet, livet har besegrat döden, ljuset har drivit bort mörkret!

Jesus Kristus, avklädde sig sin gudomliga härlighet av kärlek till oss; Han utblottade sig själv, antog en tjänares gestalt och ödmjukade sig lydig intill döden, döden på ett kors. Därför upphöjde Gud honom och gjorde honom till universums Herre. Jesus är Herre!

Genom sin död och uppståndelse, visar Jesus alla, livet och lyckans väg: denna väg är ödmjukhet, vilket innebär förnedring. Detta är den väg som leder till härligheten. Endast den som ödmjukar sig kan gå mot det som är "där ovan", mot Gud (jfr Kol 3,1-4). Den stolte ser ”uppifrån och ner", den ödmjuke blickar "nerifrån och upp."

På påskdagens morgon, sprang Petrus och Johannes till graven, efter att kvinnorna hade underrättat dem, och fann den öppen och tom. Så de närmade sig den och "böjde sig ner" för att komma in i graven. För att gå in i mysteriet måste man "böja" sig ner. Endast den som ödmjukar sig förstår Jesu härlighet och kan följa honom på hans väg.

Världen försöker ta över till varje pris, för att konkurrera, hävda sig ... Men de kristna, är genom Kristi död och uppståndelse, skotten i en ny mänsklighet, där vi försöker leva genom att tjäna varandra, och inte vara arroganta utan tillgängliga och respektfulla.

Detta är inte svaghet, utan sann makt! Den som inom sig bär Guds kraft, hans kärlek och rättfärdighet, behöver inte använda våld, utan han talar och agerar med sanningens, skönhetens och kärlekens kraft.

Vi ber den uppståndne Herren om nåden att inte ge efter för stoltheten som föder våld och krig, utan att ha det ödmjuka modet att be om förlåtelse och skipa fred. Vi ber den segerrike Jesus att lindra lidandet, för så många av våra syskon som är förföljda för hans namns skull, liksom alla dem som drabbas orättvist av konsekvenserna av konflikter och det pågående våldet.

Fred ber vi först och främst om i Syrien och Irak, för att vapensammandrabbningarna ska upphöra och de goda relationerna återställas mellan de olika grupperna i dessa älskade länder. Må världssamfundet inte förbli likgiltigt inför den enorma humanitära tragedin i dessa länder, och den tragedi vad gäller de många flyktingarna.

Fred bönfaller vi om för alla invånare i det Heliga Landet. Må det växa en mötets kultur mellan israeler och palestinier och må man återuppta fredsprocessen för att få ett slut på år av lidande och splittring.

Fred ber vi om i Libyen, så att den absurda blodsutgjutelsen som pågår, och allt barbariskt våld, upphör. Må de som bryr sig om landets öde sträva efter att främja försoningen och att bygga ett broderligt samhälle som respekterar människans värdighet. Även för Jemen hoppas vi att det må råda en gemensam vilja till fred för befolkningens bästa.

Samtidigt anförtror vi vår barmhärtige Herre den överenskommelse som uppnåddes i Lausanne denna vecka, så att det må vara ett definitivt steg mot en säkrare och mer broderlig värld.

Vi ber den uppståndne Herren om fredens gåva i Nigeria, Sydsudan, i olika regioner i Sudan och i den Demokratiska Republiken Kongo. Må alla människor av god vilja be oupphörligt för alla de som har förlorat sina liv - jag tänker i synnerhet på de unga människor som dödades i torsdags på universitetet i Garissa, i Kenya - för dem som har kidnappats, och för dem som har tvingats lämna sina hem och sina nära och kära.

Må Uppståndelsen Herren ge sitt ljus till det älskade Ukraina, särskilt till dem som har drabbats av våldskonflikten under de senaste månaderna. Må landet finna frid och hopp tack vare alla berörda parters engagemang.

Vi ber om fred och frihet för de många män och kvinnor som är föremål för nya och gamla former av slaveri, drivet av individer och kriminella organisationer. Fred och frihet även för offren för narkotikahandlare, ofta allierade med de myndigheter som ska försvara fred och harmoni i den mänskliga familjen. Vi ber även om fred i denna värld som är underkastad vapenhandeln.

Må Herren Jesu tröstande röst nå alla de marginaliserade, fångarna, de fattiga och invandrarna som så ofta avvisas, de misshandlade och bortsorterade; de sjuka och lidande; barnen, särskilt de som lider av våld; de som i dag sörjer; nå alla män och kvinnor av god vilja, "Frid vare med dig" (Luk 24:36) "Frukta inte, jag har uppstått och jag kommer alltid att vara med dig!" 
All the contents on this site are copyrighted ©.