2015-04-04 16:17:00

Påvens närhet till Kenya efter universitetsattacken


Påven Franciskus har skickat ett budskap till den katolska biskopskonferensen i Kenya för att uttrycka sin andliga närhet till de anhöriga till offren för torsdagens attack i Garissa Universitetet i Kenya. Minst 147 unga människor dog i attacken som utfördes av den islamistiska gruppen Al Shebaab från Somalia. Många av offren var kristna studenter som avrättades sedan de skildes från sina muslimska klasskamrater.

Nedan statssekreterare kardinal Pietro Parolins budskap å påvens vägnar:

"Djupt bedrövad över den enorma och tragiska förlusten av liv som orsakats av angreppet i Garissa Universitetet, försäkrar den Helige Fadern om sina böner och sin andliga närhet till offrens familjer och till alla kenyaner under denna smärtsamma tid. Han anförtror de avlidnes själar till allsmäktige Guds oändliga barmhärtighet, och han ber om att alla som sörjer kommer att finna tröst i sin förlust. I förening med alla människor av god vilja i världen, fördömer påven denna meningslösa brutalitet och han ber om en hjärtats omvändelse hos förövarna. Han uppmanar alla dem som har myndighet att fördubbla sina ansträngningar att arbeta med Kenyas befolkning för att få ett slut på detta våld och påskynda gryningen av en ny era av broderskap, rättvisa och fred."

Kardinal Pietro Parolin

Statssekreterare
All the contents on this site are copyrighted ©.