2015-04-04 17:03:00

Långfredagens liturgi till åminnelse av Herrens lidande


En utbredd likgiltighet inför den våldsamma förföljelsen av kristna och andra kommuniteter antyder att världen är full av folk som liknar Pontius Pilatus som ivrigt tvättar sina händer från allt ansvar, sa den påvliga hovpredikanten, pater Cantalamessa på Långfredagen.

Hur många gånger vittnar inte världen om andra exempel på "Ecce Homo" - "skåda människan" - med så många "fångar som befinner sig i samma situation som Jesus i Pilatus Praetorium: ensamma, kedjade, torterade, i händerna på grova soldater fyllda med hat", sa kapucinpatern Raniero Cantalamessa, under Långfredagens liturgi till åminnelse av Herrens lidande.

På denna dag, då ”vårt påskalamm, Kristus, blev slaktat” ihågkommer kyrkan hur den föddes ur Kristi sida när han somnade i döden på korset. Hon betraktar sin Herres och Brudgums lidande, hyllar hans kors och ber för hela världens frälsning."

"Jesus lider ända till världens slut i varje man och kvinna som utsätts för samma plågor" som han plågades av", sa pater Cantalamessa i sin predikan i Peterskyrkan.

Liturgin leddes av påven Franciskus och riten inleddes med en tyst procession i mittskeppet. Två ministranter hjälpte honom att knäböja inför altaret och lägga sig raklång på golvet: denna gest, som är karaktäristisk för Långfredagen, är en symbol för "den jordiska människans" ödmjukande och för kyrkans sorg.

Under korshyllningen, efter predikan, tog påven av sin röda mässhake och som ett tecken på botgöring, placerade han en röd stola över axlarna, bugade tre gånger och kysste korset. Diakoner, kardinaler, biskopar och ordensfolk följde sedan påven, och knäböjde inför korset och kysste Kristi fötter.
All the contents on this site are copyrighted ©.