2015-04-04 14:26:00

"Hjälp oss vända bort från våra synder som har korsfäst dig"


Påven Franciskus ledde Via Crucis, den traditionella korsvägsandakten vid Colosseum i Rom på Långfredagens kväll. Tusentals troende hade samlats i området kring Colosseum för att följa meditationen över de 14 stationerna i åminnelse av Jesu lidande och död. Reflektionerna i år var skrivna av den italienska biskopen - emeritus av Novara, Renato Corti, och bar titeln ”Korset: den stålande kulmen på Guds beskyddande kärlek”. Biskopens reflektioner uppmärksammade olika typer av lidande i världen, till exempel barnmisshandel, människohandel och förföljelse av de kristna. Korset bars av familjer av olika nationaliteter, därav personer från länder där kristna förföljs idag, som Irak, Syrien och Kina.

Vid slutet av andakten sa påven Franciskus att Korsvägen är en "syntes" av Jesu liv och en "symbol för hans lydnad" till Gud Fader:

"O Kristus, korsfäst och segrare, din korsväg sammanfattar ditt liv, den är en ikon över din lydnad till Faderns vilja, och visar på förverkligandet av din oändliga kärlek till oss syndare. Den är beviset på ditt uppdrag. Den är det sista stegen på uppfyllelsen av uppenbarelsen och frälsningshistorien. Tyngden i ditt kors befriar oss från alla våra bördor. I din lydnad till Faderns vilja, blir vi medvetna om vårt uppror och vår olydnad."

"I dig, såld, förrådd och korsfäst av ditt eget folk och de du hade kära, ser vi vårt eget svek och vår egen otrohet. I din oskuld, obefläckade lamm, ser vi vår skuld. I ditt slagna, nedspottade vanställda ansikte, ser vi brutaliteten i våra synder. I grymheten under din passion, ser vi grymheten i vårt hjärta och i våra handlingar. I din känsla av övergivenhet, ser vi de som övergivits av sina familjer, av samhället, utan uppmärksamhet och solidaritet."

"I din offrade, piskade och sårade kropp, ser vi våra bröders kroppar, som har övergivits längs vägen, vanställda av vårt ointresse och vår likgiltighet. I din törst Herre, ser vi din barmhärtige Faders törst, som ville omfamna, förlåta och rädda hela mänskligheten."

I ord som återkallade de många kristna som mördas för sin tro, och den senaste avrättningen av kristna i Kenya, bad påven, "I dig, gudomliga kärlek, ser vi också våra förföljda bröder och systrar idag, som halshuggs och korsfästs för sin tro på dig, inför våra ögon och ofta med vår medskyldiga tystnad."

"Låt oss i våra hjärtan Herre, känna tro, hopp och kärlek, känna sorg över våra synder. Led oss att vända oss från våra synder som har korsfäst dig. Led oss ​​att förvandla vår muntliga omvändelse till en omvändelse i liv och handling."

"Hjälp oss att bevara minnet av ditt vanställda ansikte inom oss, så att vi aldrig glömmer det fruktansvärda pris du betalade för att befria oss. Korsfäste Jesus, stärk oss i tron så att vi inte faller i frestelser; väck inom oss hoppet som inte går vilse genom att följa världens frestelser. Bevara kärleken i oss, så att vi inte luras av världslighetens korruption."

"Lär oss att korset är vägen till uppståndelsen. Lär oss att långfredagen är vägen till påskens ljus. Lär oss att Gud aldrig glömmer något av sina barn, och aldrig tröttnar på att förlåta oss och omfamna oss med sin oändliga barmhärtighet. Men lär oss också att aldrig tröttna på att be honom om förlåtelse och att tro på Faderns gränslösa barmhärtighet."

Slutligen bad påven den antika bönen ”Anima Christi” från 1300-talet:

Kristi ande, helga mig.

Kristi lekamen, fräls mig.

Kristi blod, upptänd mig.

Vattnet ur Kristi sida, rena mig.

Kristi lidande, styrk mig.

O gode Jesus, bönhör mig.

I dina sår du gömme mig.

Från dig må intet skilja mig.

För den onde fienden beskydda mig.

Uti min dödsstund kalla mig.

Och låt mig komma hem till dig,

att jag må lova och prisa dig med dina helgon evinnerligt. Amen.

Det var påven Benedictus XIV som år 1750 upprättade korsvägsandakten vid Colosseum i Rom. Andaktsformen fick sina nuvarande 14 stationer på 1600‐talet men har sitt ursprung på 1200‐talet. Då blev den populär på grund av att de troende alltmer önskade pilgrimsvandra till Jerusalem och gå den väg på vilken Kristus bar sitt kors. 
All the contents on this site are copyrighted ©.