2015-04-03 09:35:00

Paskutinės vakarienės Mišios kalėjime


Didžiojo ketvirtadienio pavakare popiežius Pranciškus aplankė Romos miesto rytiniame pakrašty esantį Rebibbia kalėjimą ir jo koplyčioje aukojo Paskutinės vakarienės Mišias. Iki Pranciškaus pontifikato pradžios Paskutinės vakarienės Mišias popiežiai aukodavę Romos vyskupijos katedroje – Laterano bazilikoje. Pranciškus pirmąsias savo pontifikato Paskutinės vakarienės Mišias aukojo nepilnamečių kolonijoje; antrąsias – pernai – ligoninėje, o šiemet pasirinko kalėjimą.

Rebibbia kalėjimas – tai didelis kompleksas, kurį sudaro keletas atskirų korpusų. Vienas kalėjimo korpusas skirtas kalinčioms motinoms, auginančioms mažus vaikus. Popiežiaus aukotose Paskutinės vakarienės Mišiose kalėjimo koplyčioje dalyvavo apie tris šimtus kalinių, tarp jų penkiolika mamų su vaikais; taip pat apie tris šimtus buvo lauke priešais koplyčią. Kiti kaliniai kituose kalėjimo korpusuose Mišias galėjo sekti ekranuose.

Vienas svarbiųjų Paskutinės vakarienės Mišių momentų yra kojų plovimas. Sekdamas Kristaus pavyzdžiu, kuris prieš Paskutinę vakarienę nuplovė kojas apaštalams, popiežius Pranciškus Didžiojo ketvirtadienio vakarą nuplovė kojas šešioms moterims ir šešiems vyrams, italams ir imigrantams, atliekantiems bausmes šiame kalėjime.

Prieš kojų plovimą sakytoje trumpoje homilijoje Pranciškus paaiškino ką reiškia šis gestas. Jėzus nuplovė mokiniams kojas iš meilės. „Mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo“, - girdėjome Mišių Evangelijoje. Jėzus myli kiekvieną iš mūsų, myli asmeniškai. Jis atiduoda gyvybę už kiekvieną iš mūsų, už tave, už tave, už tave ir tave. Jis myli kiekvieną. Žino kiekvieno vardą ir pavardę, - kalbėjo Pranciškus.

Apaštalai iš pradžių nesuprato šio Jėzaus gesto. Tais laikais buvo įprasta, kad svečiui atėjus į namus, prie durų jį pasitikdavo vergas ir nuplaudavo kojas, dulkėtas po kelionės. Jėzus nusižeminęs kaip vergas plauna kojas savo mokiniams. To įvykio atminimui šiandien kunigas nuplauna kojas dvylikai žmonių. Tačiau mes, širdyje turime būti įsitikinę, kad nuplaudamas mums kojas, Viešpats nuplauna visą mūsų nešvarumą, dar kartą jis mums leidžia pajusti savo meilę.

Galiausiai popiežius sakė, kad ir jam reikia, kad Viešpats jį nuplautų. Melskite Viešpatį, kad jis nuplautų mano nešvarumus, kad ir aš jums būčiau vergas, kad būčiau žmonėms tarnaujantis vergas, kaip Jėzus, - sakė Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.