2015-04-03 19:47:00

Påven leder korsvägsandakt vid Colosseum


Påven Franciskus kommer att leda korsvägsandakten på långfredagen vid Roms Colosseum. Meditationerna för de 14 stationerna har i år skrivits av Renato Corti, biskop emeritus av Novara i Italien och är avsedda att vägleda de troende i en andlig övning där vi försöker föreställa oss vad Jesus tänkte när han bar korset längs Jerusalems Via Dolorosa.

Det var påven Benedictus XIV som år 1750 upprättade korsvägsandakten vid Colosseum i Rom. Andaktsformen fick sina nuvarande 14 stationer på 1600‐talet men har sitt ursprung på 1200‐talet. Då blev den populär på grund av att de troende alltmer önskade pilgrimsvandra till Jerusalem och gå den väg på vilken Kristus bar sitt kors. 

Temat för meditationerna i år är korset som kulmen på Guds beskyddande kärlek och i sin inledning skriver biskop Corti att texten hänvisar till att vi är beskyddade av denna kärlek. Därför har även vi uppgiften att vara kärleksfulla beskyddare av hela skapelsen, av varje person, i synnerhet de fattigaste.

Biskop Corti förklarade att meditationerna också inkluderar några utmanande situationer är typiska för vår egen tid inklusive de som korsfästs i dag och de som korsfäster andra.

Vid den andra stationen där Jesus tar sitt kors läser de troende en bön om den grundläggande rätten till religionsfrihet, som är ett citat fårn en nutida martyr, Shahbaz Bhatti. Han var katolik och ministern för religiösa minoriteter i Pakistan som mördades år 2011 för sitt arbete för religiösa minoriteter.
All the contents on this site are copyrighted ©.