2015-04-03 11:26:00

”Jesus älskar oss gränslöst” Påven firar skärtorsdag på fängelset


Starka känslor präglade påven Franciskus besök i det romerska fängelset Rebibbia, när han på skärtorsdagens kväll firade mässan där. Under mässan tvättade påven och kysste fötterna på 12 fängelseintagna, sex män och sex kvinnor, både utlänningar och italienare. Påven knäböjde framför dem, efter att ha predikat inför de 300 intagna, i fängelsets kapell uppkallat ”Fader Vår”. Innan mässan började välkomnades påven av hundratals människor som väntade på honom på gården, både intagna och fångväktare, och han hälsade länge och uppmärksamt på de som flockades omkring honom.

I sin predikan tackade påven för det varma och hjärtliga välkomnandet, och sa:

"Denna torsdag satt Jesus till bord med sina lärjungar, och firade påskhögtiden. Evangeliet som vi har hört, beskriver själva kärnan i vad Jesus gjorde för oss alla: "Han hade älskat sina egna som levde här i världen, och han älskade dem intill slutet.” Jesus älskade oss. Jesus älskar oss. Utan begränsning, alltid, ända till slutet. Jesu kärlek till oss har inga gränser, han älskar alltid, mer och mer. Förstår ni att han inte tröttar på att älska oss? Ingen av oss. Han älskar oss alla, så till den grad att han ger sitt liv för oss: ja, han ger sitt liv för oss; för oss alla, han ger sitt liv för var och en av oss, med namn och efternamn, och var och en av oss kan säga, "Han ger sitt liv för mig”. Hans kärlek är personlig. Jesu kärlek gör oss aldrig besviken, eftersom han inte tröttnar på att älska, han tröttnar aldrig på att förlåta, han tröttnar aldrig på att omfamna oss ... Detta är det första jag ville säga: Jesus älskar oss, var och en av oss, gränslöst."

"Sedan gjorde Jesus något som lärjungarna inte förstod: han tvättade deras fötter. På den tiden var det vanligt att tvätta fötterna, eftersom människor hade smutsiga fötter av vägdamm när det kom till ett hus: det fanns inga kullerstenar, på den tiden. Vägarna var dammiga. Vid husets ingång tvättade man fötterna. Men det var inte husbonden som gjorde det, det var slavarna. Det var slavarnas göra. Jesus tvättar våra fötter som en slav, sina lärjungarnas fötter, och därför säger han till Petrus: "Det jag gör förstår du inte nu, men senare skall du förstå det.” (Joh 13,7)"

"Jesus är så full av kärlek att han antog en slavs roll för att tjäna oss, hela oss och rena oss. Under denna mässan vill kyrkan tvätta fötterna på tolv personer, till åminnelse av de tolv apostlarna. Men i våra hjärtan, måste vi vara säkra på, att när Herren tvättar våra fötter, tvättar han hela oss, han renar oss, och får oss att känna igen hans kärlek. I Bibeln läser vi hur profeten Jesaja säger så vackert: "Kan en mor glömma bort sitt barn? Men om en mor skulle glömma bort sitt barn, kommer jag aldrig att glömma bort er.” Så är Guds kärlek till oss alla."

"Idag ska jag tvätta fötterna på tolv av er, men i dessa bröder och systrar finns ni alla representerade: alla, alla. De 12 representerar er. Även jag måste tvättas av Herren, och därför ber jag er att be under denna mässa för att Herren ska tvätta bort även min smuts, så att jag kan vara mer slav, och mer en folkets tjänare, som Jesus var."

Innan påven Franciskus lämnade fängelset efter mässan, sa han att han ”tackade för bönerna och för välkomnandet, och han önskade alla en glad påsk. Tillsammans bad de alla ytterligare en Fader Vår och därefter välsignade påven de samlade. "Må den allsmäktige Gud välsigne er… "
All the contents on this site are copyrighted ©.