2015-04-02 18:44:00

Helige Gregorius av Narek - kyrkolärare den 12 april


Den 12 april i Peterskyrkan förkunnade påven Franciskus helige Gregorius av Narek - präst, munk, mystiker och poet som levde på 900-talet – till den första armeniska kyrkoläraren. Den 21 februari bekräftade påven att den helige Gregorius av Narek skulle förkunnas kyrkolärare under en privat audiens med kardinal Angelo Amato, prefekt för Helgonförklaringskongregationen.

Den helige Gregorius av Narek är känd för sina olika poetiska skrifter och jämförs ofta med mystiker som den heliga Teresa av Avila och den helige Johannes av Korset.

Den helige Gregorius av Narek föddes i den armeniska regionen Andzevatsik omkring år 950, son till en ärkebiskop som hette Khosrov. Hans mor dog när han var ung och han utbildades av sin kusin Anania, som grundade det lokala klostret och skolan.

Han prästvigdes när han var 25 år och började sin författarkarriär med en kommentar till den "Höga Visan." Han dog i Narek i sydöstra Turkiet omkring år 1005. Klostret Narekavank, där helgonet levde under större delen av sitt liv, förstördes 1951. En moské har sedan byggts på dess ställe.

Den helige Gregorius av Narek vördas som helgon både i den katolska kyrkan och i den armeniska apostoliska kyrkan, som inte är i full gemenskap med Rom. Den armeniska katolska kyrkan, en av mellanösterns riter är dock i union med Rom, och den har cirka 1 miljon medlemmar.

Armenier led under en av 1900-talets första folkmord, med början år 1915 under det ottomanska imperiet, och som sedan fortsatte under den turkiska regeringen som efterträdde den. Över 1 miljon människor dödades och många fördrevs från sina hem.

Påven Franciskus talade om den armeniska kyrkans martyrer den 8 maj 2014 under ett möte med patriarken Karekin II av den armeniska apostoliska kyrkan. Påven sa att "lidandets och blodets ekumenik är en kraftfull uppmaning till att vandra den långa vägen mot en försoning mellan kyrkorna".

I ett apostoliskt brev från 2001, som markerade 1700:e årsdagen av kristendomen i Armenien, beskrev den helige Johannes Paulus II den helige Gregorius av Narek som en som "trängde in i de mörkaste djupen av mänsklighetens desperation och skymtade nådens flammande ljus som lyser även där för de troende."

Med den helige Gregorius av Narek uppgår kyrkans kyrkolärare till 36. De är erkända för sin universella betydelse för den katolska kyrkan på grund av deras stora lärdom och helighet. I oktober 2012, förkunnade påven Benedictus XVI den helige Johannes av Avila och den heliga Hildegard von Bingen kyrkolärare.
All the contents on this site are copyrighted ©.