2015-04-01 09:04:00

Msgr. Auza vid FN: Stoppa användningen av barnsoldater


Ärkebiskopen Bernard Auza, som är den Heliga Stolens ständiga observatör vid FN, talade i debatten om barn i konflikter som nyligen hölls vid FN:s säkerhetsråd.

Användningen av barnsoldater i konflikter är en allt större utmaning för det internationella samfundet. Möjligheter att göra något finns men det saknas en politisk och moralisk vilja. Msgr. Auza skrädde inte orden i sitt inlägg:

2014 var det värsta året i modern tid för användingen av barnsoldater. Endast i Syrien och Irak har fler än 10 000 barn involverats i krigen. Vi måste alla ta ett första steg och med en röst säga att denna rekrytering och användning av barn i konflikter inte bara är en allvarlig kränkning av internationella humanitära och mänskliga rättigheter, utan också en vidrighet som måste fördömas. Detta ska inte bara regeringar uppmärksamma utan även alla politiska och religiösa ledare.

Msgr. Auza påminde FN:s säkerhetsråd om sitt uppdrag att upprätthålla fred och internationell säkerhet. Det tillåts inte vända ryggen till konflikterna av nationella politiska intressen eller av geopolitiska meningsskiljaktigheter med andra länders syften. Ansvaret för att skydda medborgarna ligger hos de nationella regeringarna, sa msgr. Auza men uppmanar även det internationella samfundet att ingripa.

När det gäller icke-statliga styrkor som använder sig av barnsoldater då staterna i fråga inte kan hantera situationen, är militära insatser nödvändiga för att skydda invånarna, sa ärkebiskopen.  

Det första steget är att förnya åtagandet att ta itu med de humanitära, sociala, ekonomiska och politiska situationer som leder till att barn blir tvungna att strida. Här kan religiösa samfund spela en viktig roll i att tjäna de drabbade samhällena och återintegrera före detta barnsoldater. Även genom att fördöma organisationer som försöker motivera användningen av barnen för att uppnå sina ideologiska mål.

Ärkebiskopen sa att de krävs vilja och mod för att ta itu med denna utmaning. Han avslutade: Barn kidnappas till och med i skolan för att tas som slavar, de tvingas att begå självmordsbombningar, de drogas och torteras så att de kan göras till barnsoldater. Hur länge till ska detta få pågå?
All the contents on this site are copyrighted ©.