2015-04-01 14:36:00

Korsvägsandakten: vädjan om att avskaffa dödsstraffet


En vädjan om att avskaffa dödsstraffet har inkluderats i texten till Korsvägsandakten, som kommer att ledas av påven Franciskus vid Colloseum i Rom på långfredagen.

Vid den elfte stationen, " Jesus spikas fast på Korset" skall följande meditation läsas: "Vi ser på dig, Jesus, fastspikad på korset. Och vårt samvete är oroligt. Vi frågar oss: ​​När kommer dödsstraff, som fortfarande praktiseras i många stater, att avskaffas?” "När blir det slut på alla former av tortyr och det våldsamma dödandet av oskyldiga personer? Ditt evangelium är människans, varje människas, säkraste försvar."

Påven Franciskus har uttalat sig mot dödsstraffet ett antal gånger under sitt pontifikat. Han har nyligen uttryckt sitt motstånd mot dödsstraffet i ett brev till den internationella kommissionen mot dödsstraff, när han skrev: "När dödsstraff tillämpas, gäller det inte en aktuell våldshandling, utan snarare för en gärning som begåtts i det förflutna." "Numera är dödsstraffet otillåtligt, oavsett brottets allvar." 

"Mänsklig rättvisa är ofullkomlig", skrev han och tillade att dödsstraffet förlorar all legitimitet inom straffrättsliga system där rättsliga fel är möjliga. Den allmänna opinionen är alltmer kritisk mot dödsstraffet, med tanke på de effektiva medel som finns idag för att försvara samhället mot en brottsling utan att förneka dem möjligheten att rädda sig själva och på grund av en "större moralisk känslighet inför det mänskliga livets värdighet". Dödsstraffet är en skymf mot livets okränkbarhet och varje människas värdighet, skrev påven. Det motsäger Guds plan för mänskligheten och samhället och Guds barmhärtiga rättvisa. Dödsstraffet "är grymt, omänskligt och förnedrande”, liksom ”den fruktansvärda väntan mellan domen och straffets tillämpning, är en ’tortyr’ som, i den rättvisa processens namn, vanligtvis varar många år och i väntan på döden leder till sjukdom och vansinne." Påven fortsatte med att säga att tillämpningen av dödsstraffet förnekar de dömda deras möjlighet att uttrycka sin inre omvändelse och uttrycka sin ånger, att möta Guds barmhärtiga och frälsande kärlek.

Samtidigt rapporterar The Catholic Herald att hundratals amerikanska kristna ledare från olika kyrkor har undertecknat en appell om att avskaffa dödsstraffet i USA.

I ett uttalande den 31 mars stod det: "Tortyr och avrättning är alltid en djup ondska, men det är ännu mer motbjudande när de sanktioneras av regeringen i rättvisans namn, när andra medel för att skydda samhället finns tillgängliga. Alla som vördar människolivets okränkbarhet, skapat i Guds avbild, får aldrig tiga när exekutionsplutoner, dödliga injektioner, elektriska stolar och andra dödsinstrument ses som moraliskt acceptabelt."

Uttalandet uppmanade guvernörer, åklagare och domare ”att göra allt de kan för att avsluta en praxis som minskar vår mänsklighet och bidrar till en kultur av våld och vedergällning utan restaurering."

Appellen främjas av gruppen Faith in Public Life, vars uttalande undertecknades av tre pensionerade katolska biskopar, varav två har tjänstgjort som ordföranden för den nordamerikanska katolska biskopskonferensen; över ett dussintal kvinnliga ordensmedlemmar, hundratals präster och akademiker samt andra kristna ledare.

Uttalandet försäkrade om böner för dem som har dödats och familjerna som sörjer deras förlust, och tillade "vi kan känna er smärta och ilska". Faith in Public Life uppmanade till gemensamma insatser för att läka, skipa rättvisa och bygga "ett system som straffar brottslingar utan att föra mer mörker och död in i vår värld".
All the contents on this site are copyrighted ©.