2015-04-01 14:33:00

"Glädje är ett tecken på tro"


Det är inte den "kalla läran" som ger glädje, utan tron och hoppet om att träffa Jesus. Den som inte kan glädjas, är en olycklig troende. Detta sa påven Franciskus i sin predikan på torsdagsmorgon under sin mässa i Santa Marta i Vatikanen. Fram till efter påsk firar påven Franciskus sina morgonmässor privat. Därefter återupptar han att fira de med en liten grupp inbjudna troende.

Abrahams glädje när han hörde Guds löfte om att han ska bli fader, inspirerade påven Franciskus reflektion denna torsdag. I en kommentar till dagens läsningar, påpekade påven att Abraham är gammal, liksom hans hustru Sara, men att han har tro och öppnar sitt hjärta för hoppet, han är full av tillit. Jesus påminner de skriftlärda om att Abraham "jublade", att han var full av glädje.

"Det var detta som de skriftlärda inte förstod - de förstod inte glädjen i löftet. De förstod inte glädjen i hoppet, i förbundet. De förstod inte för de kunde inte glädjas, eftersom de hade förlorat känslan av glädje som bara kommer ur tron. Vår fader Abraham kunde glädjas eftersom han hade tro;... han var rättfärdigad i tron. ​​Dessa andra hade förlorat sin tro, trots att de var skriftlärda. Men inte bara tron utan de hade även förlorat lagen. Eftersom lagens kärna är kärlek, kärleken till Gud och vår nästa!"

Påven beskrev de skriftlärdas värld som en abstrakt värld, en värld utan kärlek, utan tro, en värld utan hopp, utan tillit, en värld utan Gud. Därför kunde de inte glädjas!"

De skriftlärda kanske hade kul, men de var utan glädje,  de var rädda. Sådant är livet utan Gud, utan tro på Gud, utan förtröstan till Gud, utan hopp på Gud. Deras hjärtan var förstenade. Det är sorgligt att vara en troende utan glädje, för egentligen har du ingen tro om du inte har glädje. Då finns det inte något hopp, utan bara lagar, regler, och abstrakt lära:

"Trons glädje, den evangeliska glädjen är beviset på tro – en person utan glädje är inte en sann troende”, avslutade påven Franciskus, och uppmanade de samlade att ta med sig Jesu ord på vägen: Abraham er fader jublade över att se min dag, han såg den och var glad "

Be Herren om nåden att få glädjas i hoppet, om nåden att få se Jesu dag, och vara med honom. Be om nåden att glädjas.
All the contents on this site are copyrighted ©.