2015-04-01 10:00:00

Elfenbenskusten. Kardinal till ungdomar: Nej till förebilder utan Gud


Ha modet att säga nej till alla omänskliga förebilder, som hat, våld, domedagsprofetior. Dessa finns även i kulturmönster och livsstilar som utesluter Gud och i evangeliets trosvärden. Det sa ärkebiskopen av Abidjan kardinal Jean-Pierre Kutwa i katedralen i Abidjan i Elfenbenskusten till tusentals ungdomar på deras pilgrimsfärd under fastan.

I sitt tal talade kardinalen om ungdomarnas roll i de snabba sociokulturella förändringar som sker i världen. Han talade särskilt om osäkerheten för landets framtid nu i väntan på nästa val.

Kardinalen sa: Ungdomarna är en kraft för våra afrikanska stater. Ni är kallade att förstå tecken på det onda i dagens värld. Det innebär att ha modet att kategoriskt vägra allt som för människan bort från livet som Gud har anförtrott oss. Ni måste stå emot massakrer, attentat, attacker, bortföranden av barn, mord och ritualer. Vi är trötta på ungdomar som hoppar på första bästa trend och som tror att de inte behöver anstränga sig.

Sammanfattningsvis betonade ärkebiskopen att ungdomarna i Elfenbenskusten måste visa sin tro i privatlivet och missionera, och på så sätt hjälpa landet att återfinna enhet.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.