2015-03-31 15:17:00

Via Crucis: Corti püspök elmélkedései Nagypéntekre


A kereszt, Isten szeretetének ragyogó csúcspontja, Istené, aki megóv bennünket. Arra kaptunk meghívást, hogy mi is a szeretet őrzői legyünk – ezt a címet adta Renato Corti püspök elmélkedéseinek, amelyeket április 3-ra Nagypéntekre a Colosseumnál a pápa vezetésével megtartásra kerülő Via Crucis-ra írt. Az olaszországi Novara nyugalmazott püspöke kapta idén a pápától a megbízást, hogy elkészítse a szövegeket a hagyományos nagypénteki szertartásra. A témák között szerepel a vallás vagy az igazságosság ügye miatti üldöztetés, a család, a szenvedés, a kiskorúak elleni visszaélések.

Egy Via Crucis, amely hangot ad Jézus érzelmeinek

A Renato Corti püspök által írt elmélkedések hangot adnak Jézus érzelmeinek és gondolatainak. Olyan, mintha Krisztust hallgatnánk a Kálvárián megtett útja során. Az elmélkedésekben, amelyek az adott állomásnál történtekre vonatkoznak, megjelennek azok a reakciók is, amelyeket a szenvedéstörténet kivált. Az egyes szövegeket az Isten szeretetére való állandó utalás fűzi össze. Isten szeretete óvja meg az embereket. A szeretet ajándék, amely különösen is a keresztre feszített Jézuson keresztül jut el hozzánk. Ez a szeretet arra hív bennünket, hogy mi is legyünk a teremtett világ és minden személy őrzői.

A 14 állomás főszereplői az üldözöttek, az elhagyottak és a visszaéléseket elszenvedett kiskorúak

A keresztre feszített Jézusban megláthatják magukat az elítéltek, a lemészároltak azért, mert hívők vagy mert elkötelezték magukat az igazságosság és a béke ügye mellett. Krisztus szomorúságában és gyötrődésében, amellyel a halál felé halad, felismerhetjük a magánytól, az elhagyatottságtól, a közönytől, a betegségtől sérült lelkeket. Az emberré lett Isten szenvedésében megjelenik az, akit ma bántalmazás ér a gyűlölet, az álszentség vagy a kőszívűség miatt. Megható a ruháitól megfosztott és megalázott Jézus az emberkereskedelem, a gyermekkatonák, a rabszolgaság és a kiskorúak elleni visszaélések tükrében.

Szűz Mária kegyelmére bízza a következő szinódust

Az elmélkedések a nők felé is fordulnak: fontos jelenlétük az egyházban, mint Máriáé, aki a Golgota drámájának anyai főszereplője. Szűz Mária kegyelmére bízza a mai családot és az annak szentelt következő szinódust. Előkerülnek továbbá olyan kérdések, amelyeket a Krisztus által elszenvedett borzalmak vetnek fel: miért van a kínzás, a halálbüntetés és az erőszak?

Bhatti, az egyházatyák, Montini pápa és Martini bíboros írásai a szövegekben

Az elmélkedések szövegeit Shahbaz Bhatti, az egyházatyák, VI. Pál és Carlo Maria Martini bíboros írásai gazdagítják. Az utolsó állomásoknál Jézus Krisztus szavai törik meg a csüggedtség, a kereszthalál előtti félelem csendjét, képzelt szavak ezek, amelyek erősek és átütőek: „Be vagyok börtönözve a testbe, de szívemben szabad vagyok, ahogy szabadon indultam el szenvedéstörténetem felé is. Szabad vagyok, mert a szeretet lakik bennem, a szeretet, amely mindenkire kiterjed.”

(sv)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.